Tårtkalas när Kalix Operation fick SPOR-utmärkelse

Kalix sjukhus är ett av tre svenska sjukhus i topp när det gäller dokumentation i det perioperativa kvalitetsregistret SPOR. ”Jättekul, det känns bra”, säger enhetschefen Christelle Jakobsson. Som tack har de belönats med tårtor för 2 500 kronor.

Christelle Jakobsson, t f enhetschef för Kalix operation, Monica Lantz, anestesisjuksköterska, Lena Brämsgården, operationssjuksköterska, Mia Sundström, undersköterska, och Biljana Strömbäck, anestesisjuksköterska

SPOR står för Svensk perioperativt regioster och är ett kvalitetsregister där alla offentliga sjukhus i landet, och även några privata, är med.

– Med perioperativt menas hela operationsperioden, från att en kirurg eller ortoped bestämmer att en patient ska opereras och gör en operationsanmälan i vårt system Provisio tills patienten går hem. Under hela processen matas dokumentation in, säger Lars Marklund, överläkare inom anestesivården på AnOpIva i Region Norrbotten. Han är även ansvarig för SPOR i länet och för anestesirutiner i Kalix.

Planerade operationer

Kalix sjukhus, där operationerna numer åter sker i regionens egen regi, delar förstaplatsen med sjukhusen i Bollnäs och Kungsbacka i klassen ”sjukhus med enbart elektiv kirurgi”, det vill säga planerade operationer.

– Framför allt mäts olika väntetider, som hur lång tid det tar att göra patienten i ordning för sövning och dukning, hur lång tid operationen tar och hur lång tid det tar att väcka patienten efteråt och städa. Det följs också upp illamående och smärta efteråt och om patienten dör, vilket kontrolleras upp till fyra månader efteråt - men det är tack och lov väldigt sällsynt, säger Lars Marklund.


" SPOR är en jättedatabas med 5,8 miljoner operationer inlagda sedan det startades 2012. I Norrbotten gick vi med 2015”, säger överläkare Lars Marklund.

Justerar metoder

Han menar att registret är till stor nytta för att jämföra med andra liknande sjukhus.

– Det gör att vi kan justera anestesimetoden om vi ser att en liknande patientgrupp på ett annat sjukhus till exempel har mindre ont efteråt. Då tar vi kontakt med dem för att höra hur de arbetar. I Piteå har vi till exempel anpassat medicineringen med smärtstillande preparat efter korsbandsoperationer efter jämförelse med SPOR-registret. Jag skulle säga att det är ett världsunikt register och det sker också en hel del forskning med stöd av det.

Lars Marklund konstaterar att Kalix operation får utmärkelsen i första hand för att de varit duktiga på att fylla i data kring patienterna, vilket gör statistiken väldigt tillförlitlig.


Medarbetarna på Kalix operation uppmärksammades med tårta för sitt goda dokumentationsarbete.

Mycket tårta blir det ...

För Christelle Jakobsson, tillförordnad enhetschef för Kalix operation, och hennes medarbetare var det glädjefullt att ta emot kvalitetsutmärkelsen.

Med den följer även 2 500 kronor att köpa tårta för, som tursamt nog eftersom de inte är så många medarbetare, kan delas upp på flera tillfällen.

– Utmärkelsen gäller för 2023 och då var det öron-, näsa- hals som driftade operationsavdelningen med inhyrda medarbetare, men från årsskiftet har AnOpIva och division Funktion tagit över och det är i princip samma medarbetare som jobbar här som då, konstaterar Christelle Jakobsson.

Hon menar att utmärkelsen visar att det enträgna och noggranna arbetet med att dokumentera fyller en viktig funktion.

– Vi kan jämföra hur vi ligger till och diskuterar också på planeringsdagar vad vi kan göra bättre eller vad vi ska bibehålla. Vi är ett litet team här och än så länge är det bara en operationssal även om det på sikt är tänkt att bli två.

Text: Jonas Hansson
Foto: Jonas Hansson och Lars Marklund


SPOR-utmärkelsen firades på Kalix operation med en jordgubbs- respektive chokladtårta från det lokala bageriet.