Vad har storleken på bastun med jämställdhet att göra?

Develoop är ett digitalt stöd för arbetsgivare som vill utveckla arbetsmiljön och underlätta jämställdhetsarbetet. Region Norrbotten har tagit fram plattformen tillsammans med bland annat Jämställdhetsmyndigheten, Luleå tekniska universitet och lokala näringslivsbolag.


Sara Nilsson, senior utredare för stöd och samordning på Jämställdhetsmyndigheten i Angered och ursprungligen från Piteå, har varit delaktig i framtagandet av Develoop sedan starten.

Många företag i Norrbotten upplever svårigheter att rekrytera personal och utmaningarna förväntas öka markant i takt med att allt fler företag etableras i regionen.

Om det är svårt att rekrytera har man som arbetsgivare inte råd att stöta bort arbetskraft genom att ha en arbetsplats där det finns utrymme för sexism, rasism eller homofobi. Därför är jämställdhet och inkludering också en tillväxtfråga.

Plattformen Develoop är resultatet av tio år systematiskt arbete med jämställdhet inom små och medelstora företag i Norrbotten.

– Vi har jobbat med det här i olika projektformer under flera år och det har utvecklats på ett väldigt spännande sätt. Vi har uppdrag från regeringen kring jämställd regional tillväxt, men har även själva sett behovet av att jobba med jämställdhet och inkludering. I det här projektet har vi jobbat väldigt nära företagen och utgått från de behov som finns så att det speglar verkligheten, säger Monica Lejon, enhetschef för näringsliv och samhälle på Region Norrbotten.

Tio problemområden

Arbetet har drivits genom två olika projekt sedan 2014 och därigenom har arbetsgruppen identifierat tio problemområden som arbetsgivare i Norrbotten i olika utsträckning har behov av att belysa. Genom att erbjuda stöd till arbetsgivare hjälper Develoop till att lyfta utmaningar relaterade till ojämställdhet och att skapa en mer hållbar arbetsmiljö.

– Vi försöker komma åt såväl den sociala som den organisatoriska och fysiska arbetsmiljön och på så sätt bygga bort risken för arbetsmiljöproblem. Vi är idag ganska bra på den fysiska arbetsmiljön genom exempelvis skyddsronder, men den sociala och organisatoriska arbetsmiljön får inte samma uppmärksamhet, säger Sara Nilsson, senior utredare på Jämställdhetsmyndigheten.

Tre av de tio problemområden som finns i Develoop.

Vad är det för samhälle vi vill ha?

Hon har varit en central del i projekten sedan starten. Först som fristående konsult och senare som anställd på Jämställdhetsmyndigheten. Hon är ursprungligen från Långträsk i Piteå och har en bakgrund inom Försvarsmakten där hon bland annat arbetat med officersutbildning. Hon är även utbildad inom genusvetenskap och har en magister i psykologi med arbetsvetenskaplig inriktning från Luleå tekniska universitet.

– Jag tror att det är jätteviktigt att alla som bor och lever i Norrbotten verkligen försöker bidra till samhällsomvandlingen. De måste fråga sig: vad är det för samhälle vi vill ha? Vi som kommer norrifrån längtar ofta hem till ett sammanhang, en gata, en by, ett hus, en människa, och det är under omformning nu. Jag hoppas verkligen att alla som kan också medverkar till att skapa framtiden. Det vore oerhört stort, säger Sara Nilsson.

Genom Develoop får arbetsgivare tillgång till ett antal verktyg för att sprida kunskap inom jämställdhet på arbetsplatsen. Arbetsgivare kan ta del av exempelvis filmer, checklistor, guider och andra resurser. Med hjälp av verktygen får arbetsgivare möjlighet att reflektera över situationen på den egna arbetsplatsen och hur de kan agera för att främja en mer jämställd arbetsmiljö. Verktygen hjälper även till att identifiera risker för en exkluderande eller diskriminerande arbetsmiljö och ger råd om hur man kan hantera dessa.


Jämställdhetsmyndighetens generaldirektör Lena Ag fick vid sitt besök hos Region Norrbotten ifjol en dragning om jämställdhetsverktyget Develoop som utvecklats gemensamt. Till höger om henne Monica Lejon, enhetschef för näringsliv och samhälle på Region Norrbotten, som konstaterar att Norrbotten behöver attraktiva arbetsgivare.

Inga enkla beslut

Enligt Sara Nilsson finns det två problemområden i Develoop-verktyget som är extra viktiga att arbeta med: ”Vad har storleken på bastun med jämställdhet att göra?” och ”Gäller inte fattade beslut?”.

Den första punkten handlar om det systematiska arbetsmiljöarbetet och enligt henne är det idag få företag som jobbar systematiskt med sin arbetsmiljö och att villkor och möjligheter i arbetslivet ska vara lika goda för kvinnor och män – vara jämställda.

Det andra problemområdet handlar om behovet av svara på ”varför” när arbetsgivare påbörjar arbetet med att skapa mer inkluderande arbetsplatser.

– När man arbetar med jämställdhet på arbetsplatsen krävs det ibland att man som arbetsgivare fattar beslut som inte är enkla. Många företag arbetar inte alls med jämställdhet idag och det betyder att de inte har kunskap om vad det innebär att vara jämställd och att resan dit är helt outforskad. Då är det viktigt att man har en uttalad anledning till varför det här arbetet är viktigt, säger Sara Nilsson.

Happy ending

Bland övriga problemområden som finns i Develoop kan bland annat nämnas ”Varför söker inte rätt folk jobb hos oss?”, ”Blev det tokigt på förra firmafesten?”, ”Lite porr har väl aldrig skadat” och ”Happy ending”.

Utmaningarna som Develoop belyser är också kopplade till rekrytering och kompetensförsörjning. Genom att använda Develoops kartläggningsverktyg kan arbetsgivare få hjälp att rekrytera rätt kompetens utifrån företagets behov. Verktyget illustrerar också hur ojämställdhet kan påverka företagens ekonomi negativt genom konsekvenser som bristande säkerhet, vantrivsel och ohälsa.

– Det är en win-win situation. Norrbotten behöver vara en attraktiv plats att leva och arbeta på och då behöver vi attraktiva arbetsgivare, säger Monica Lejon.

Arbetsgivare både i Norrbotten och på andra håll i landet hittar Develoop, fritt att använda, här: https://develoop.se/

Text: Vanessa Cicero/Yours
Foto: Patrik Öhman/Yours och Jonas Hansson