Verksamhetsutvecklare med förändring som drivkraft

Anledningarna att vilja arbeta med verksamhetsutveckling är många, dit hör patientsäkerheten, bättre arbetssituation för vårdpersonal och smartare lösningar. Bland fyra av Region Norrbottens nyaste verksamhetsutvecklare i vården är det drivkraften till förändring som står i fokus.

Verksamhetsutvecklare

Det är lugnt i regionhuset en måndag i februari. Det har precis varit lunch och i restaurangen sitter det kvar några sena lunchgäster. Region Norrbottens fyra nyaste verksamhetsutvecklare Anna Rova Johansson, Maria Öhrvall, Hanna Nilsson och Sofie Matsson tar med oss genom restaurangen och ned för en trappa till en hörna där vi kan prata ostört.

De började alla i sina nya tjänster sommaren 2023 och är alltså ganska färska i sina roller. Trots att de jobbar i olika delar av byggnaden träffas de regelbundet, dels när de har sina möten där regionens totalt 21 verksamhetsutvecklare träffas varannan tisdag, dels genom projekten de ingår i.

­– Vi jobbar i olika divisioner, men också över divisionsgränserna i forum tillsammans med andra beroende på vilka uppdrag man har för tillfället. Samverkan är en viktig del av jobbet, berättar Sofie som tillhör Division Nära.

Använda resurser klokare

Som verksamhetsutvecklare inom vården på Region Norrbotten arbetar de alla med förbättrings- och utvecklingsarbete utifrån de uppdrag och behov som finns i verksamheterna. Det handlar bland annat om planering och implementering av rutiner och riktlinjer, nationella satsningar samt uppföljning av resultat, processutveckling och patientsäkerhet.

– Befolkningen blir äldre och äldre och det ställer högre krav på vården. Vi måste förändra arbetssättet för att kunna möta vårdbehovet, menar Sofie och får medhåll av Maria som ingår i Division Funktion.

– Vi behöver använda resurser klokare.

Hanna Nilsson och Sofie Matsson, två av regionens nya verksamhetsutsvecklare.

Detektivarbete

Verksamhetsutvecklarnas roll är att stötta vårdverksamheterna. Anna, Maria, Hanna och Sofie menar att det till stor del handlar om att synliggöra förbättringspotential.

– Vi arbetar mycket med flödeskartläggningar och statistik för att visa var det finns utrymme för förbättringar. Men vi själva kommer aldrig med lösningarna, det gör vårdverksamheterna. De vet vad som fungerar och inte, säger Maria.

Alla är rörande överens om att patientsäkerhet är den del av jobbet de brinner mest för. En viktig del av deras jobb handlar om att granska situationer där vården brustit. Då gör de en händelseanalys, granskar journaler och undersöker förloppet för att lista ut var det har felat.

– Ibland känns det som detektivarbete, men vi söker aldrig en syndabock utan systemfel. Var behövs det bättre rutiner för att undvika att någon annan drabbas, förklarar Anna, som även hon tillhör Division Funktion.

Klinisk erfarenhet i bagaget

Hur blir man då verksamhetsutvecklare? Anna, Maria, Hanna och Sofie har lite olika bakgrunder , men gemensamt är att de alla har klinisk erfarenhet. Anna har en bakgrund som röntgensjuksköterska samt har jobbat som enhetschef på röntgenenheten vid Sunderby sjukhus och inom primärvården.

– Jag brinner för utveckling men hann inte med det i rollen som enhetschef så därför sökte jag mig vidare till den här rollen, berättar hon.

Maria, som då jobbade som röntgensjuksköterska, blev tipsad om att söka tjänsten som verksamhetsutvecklare. Hanna arbetade tidigare som utvecklingssjuksköterska på ortopedavdelningen och har jobbat mycket med förbättringsarbete.

– Därför blev jag intresserad när jag såg en tjänst som verksamhetsutvecklare utannonseras, förklarar hon.

Sofie har jobbat många år inom slutenvården. Hon är den enda av de fyra som redan från början hade som slutmål att arbeta med patientsäkerhet och utvecklingsarbete.

– Det var därför jag började läsa till sjuksköterska. Jag tycker att utvecklingsarbete är jätteintressant och superviktigt.

Anna Rova Johansson och Maria Öhrvall trivs i rollen som verksamhetsutvecklare i vården.

Många bollar i luften

Just nu arbetar många verksamhetsutvecklare med det nya journalsystemet Cosmic som ska implementeras i november 2024. Det handlar bland annat om utbildning och verksamhetens införande, men det är långt ifrån allt som pågår. Verksamhetsutvecklarna är ofta med i flera projekt som fortlöper samtidigt. Hanna som arbetar i Division Länssjukvård 1 är bland annat med i ett pilotprojekt som ska starta upp egenmonitorering på några hälsocentraler.

Anna jobbar med ett projekt som studerar kvaliteten av remisser till röntgenavdelningen.

– Det kommer väldigt många remisser till röntgen och de hinner inte utföra undersökningar i den takt det kommer in så väntetiderna förlängs. Det här förbättringsarbetet försöker öka remisskvaliteten så att rätt undersökning sker i rätt tid med rätt kvalitet. Dessutom försöker vi underlätta för radiologer att bedöma rätt undersökningar och få högre kvalitet på utlåtanden. Det ska vara lätt att göra rätt.


I korridoren syns resultaten av olika förbättringsarbeten som skett inom Region Norrbottens olika mottagningar. Anna Rova Johansson pekar på ett projekt hon var inblandad i som lyckades förbättra flödet på röntgen i Sunderbyn så att väntelistan gick från 900 patienter till ca 50. 

"Hittat hem"

Maria är med i ett projekt som tittar närmare på flödet mellan akuten och röntgen i Kalix.

– Personalen har beredskap under natten. Problemet är att de ska upp och jobba dagen efter så vi tittar på om man kan förbättra något.

Alla fyra säger att de trivs mycket bra i sina nya roller men att gå från att jobba kliniskt i många år till administrativt arbete är så klart en omställning.

– Det jag kan sakna är mötet med patienten, att det jag gör har betydelse just nu. I arbetet som verksamhetsutvecklare hjälper vi ju också men mer långsiktigt så det är klart att det är annorlunda, menar Hanna.

– Har vi inte så mycket uppdrag så kan vi hjälpa till kliniskt också, speciellt under semesterperioderna. Det är bra för då håller man kompetensen fräsch och man ser och hör dialogen ute i verksamheterna, förklarar Maria.

På frågan om de kommer gå tillbaka och jobba kliniskt i framtiden är det spridda skurar. Hanna menar att hon alltid kommer att ha en fot kvar i kliniskt vårdarbete, men Sofie, som sökte sig till vårdyrket för att arbeta med patientsäkerhet och utvecklingsarbete ser nu möjligheterna i sin nya roll.

– Jag har hittat hem, säger hon.

Text: Erika Almqvist/Yours
Foto: Fredrik Berg/Yours