Hälsocentral i Region Norrbotten

Sandens hälsocentral

Informationsmöte psykisk hälsa för patienter listade på Sandens hälsocentral. Infoträffarna kommer att hållas i Rehabhuset som ligger bredvid Sandens hälsocentral . tisdag 11 juni kl 18.00 Mötena håller på till cirka kl 19.30, besöket är kostnadsfritt TRÄFF MED FÖRÄLDRAR - se fliken för Barnhälsovård

Här kan du själv bestämma vilken dag du vill träffa någon av våra olika yrkesprofessioner som har lång erfarenhet och hög kompetens. Här lär du känna din personal som ansvarar för din vård och ser till dina behov.

Sandens hälsocentral har drygt 12.000 listade patienter. Vi har fast anställda specialistläkare i allmänmedicin. Distriktssköterskor med utbildning i akutsjukvård, diabetes, inkontinens, barn- mödrahälsovård. På hälsocentralen arbetar även arbetsterapeuter, fotvårdsspecialist, kurator med KBT-utbildning, sekreterare, undersköterskor och biomedicinsk analytiker. Våra sjukgymnaster finns nu sedan 30 september 2019 här på Sandens hälsocentral. Vi kan även erbjuda artrosskola, osteoporosskola, KOL-skola, rökavvänjning, föräldrautbildning och spädbarnsmassage.

Sandens hälsocentral har erhållit pris i patientsäkerhet och arbetsmiljö.

Dietist och ljusbehandling är gemensam för hälsocentralerna i Boden och finns på Björknäs hälsocentral.

Jourcentralen är gemensam för hälsocentralerna i Boden och finns på Sandens hälsocentral.

Öppen mottagning - utan tidsbeställning
Läkare mån, tis, tor, fre 08.15-09.30, anmäl i reception före kl. 9.30, akut sjuka och jourfall tar vi alltid emot.

För besked om vilka läkare som är i tjänst se öppen mottagning.

Öppen mottagning

Distriktssköterska mån-fre 8.15-11.30 och 13.00-15.00. Ej torsdagar mellan 13.00 - 14.00 på grund av möte.

Laboratoriet mån-tors kl 7.45-11.30, kl. 13.00-15.00. Fredagar kl 7.45 - 11.30. Lunch mellan kl. 12.00-13.00

Du kan kontakta oss genom vårdchatten Min vård Norrbotten på norrbotten.se välj logga in på Digitalen Sandens hälsocentral.

Under Utbud hittar du information och kontaktuppgifter till våra mottagningar och utbud.

Mottagningar och utbud

 • Öppettider

  Måndag-Fredag 07:30-17:00
 • Telefontider

  Måndag-Fredag 07:30-17:00
 • Växeltelefonnummer

  0921-660 00
 • Telefonnummer

  0921-660 60
 • Besökstider

  Måndag-Fredag 07:30-17:00

Jourcentralen Boden är öppen lördagar, söndagar och helgdagar kl. 13.00 - 19.00.

Vid allvarliga tillstånd, som inte kan vänta till nästa dag, sök akutmottagningen vid Sunderby sjukhus. I annat fall ber vi dig kontakta hälsocentralen dagtid. Behöver du rådgivning kontakta 1177.

Dina synpunkter är viktiga för att vi i hälso-, sjuk- och tandvården ska kunna förbättra vården och erbjuda en god kvalitet i ditt möte med oss.

Om du vill lämna synpunkter kan du beskriva vad som fungerat bra, sådant du är missnöjd med eller som du tycker behöver förbättras.

Det olika sätt som finns att lämna synpunkter på hittar du mer om på sidan Klagomål och synpunkter

Lämna in synpunkter via webbaserat formulär

Katarina Enér

Distriktsläkare/Enhetschef/MLA
Växel:
0920-28 40 00

Terja Eriksson

Enhetschef (Ej i tjänst på denna befattning t.o.m. 2024-09-01)
Växel:
0920-28 40 00

Driftsform: Region

Till oss medicinska sekreterare vänder du dig vid administrativa frågor så som journalkopior, ombokning av tid, fakturafrågor och liknande.

Vid önskemål om receptförnyelser eller medicinska råd hänvisas du till mottagningssköterska 0921-660 60 eller 1177.

Lena Wadenholt

Läkarsekreterare
Telefon:
0921-661 60

Astrid Ögren

Läkarsekreterare
Telefon:
0921-661 25

Malin Lindquist

Läkarsekreterare
Telefon:
0921-661 05

Sandra Larsson

Läkarsekreterare
Telefon:
0921-661 06

Maria Lindström

Läkarsekreterare
Telefon:
0921-661 84

Arbetsterapi är till för dig som har svårt att utföra vardagliga aktiviteter eller har svårt att få vardagen att fungera.

Inom arbetsterapin arbetar vi bland annat med:

 • Muskel och ledbesvär i handleder/händer samt hand/fingerskador
 • Utprovning eller tillverkning av ortoser för händer
 • Rådgivning och förskrivning av såväl enklare som tekniskt avancerade hjälpmedel.
 • Baskartläggning gällande misstanke om neuropsykiatriska diagnoser, exempelvis ADHD, ADD, autism.
 • Kognitiva funktionsnedsättningar
 • Kognitivt stöd, exempelvis vid svårigheter med rutiner, vardagsstruktur eller tidshantering.
 • Minnesutredning på primärvårdsnivå
 • Bedömning och rådgivning gällande aktivitetsnedsättning
 • Lätt till måttlig psykisk ohälsa
 • Smärtproblematik
 • Sömnbesvär

Hjälpmedel

Vi kan hjälpa dig med förskrivning av hjälpmedel, exempelvis hygienhjälpmedel (duschstol och toalettförhöjning), kognitiva hjälpmedel samt transportrullstolar.

Vid förskrivning av hygienhjälpmedel tillkommer en egenavgift på 300 kr/styck. Du måste själv kunna hämta hjälpmedlet på Arbetsterapin på hälsocentralen.
Vid behov av hembesök för hjälpmedelsförskrivning hänvisas till arbetsterapeut via Bodens Kommun, växeltelefon 0921-62000.

För utprovning av handortoser tillkommer en egenavgift på 150-250 kr/styck.

Kontakt

Frida Hallnor
Arbetsterapeut
Telefon: 0921-66117, telefontid måndag-fredag kl 8.00-9.00.

Övrig tid kan du lämna ett meddelande i röstbrevlådan så kontaktar vi dig när vi har möjlighet.

Träff med föräldrar

Nu erbjuder vi alla föräldrar till barn i åldrarna 0-2 år och 2-5 år att delta i informationsträffar i grupp.

Ämnet denna gång är mat och matmiljö och vår barndietist medverkar. 
Vi träffas:
Tisdag 27/2 kl 13:00-14:30
Barn mellan 0-2 år

Måndag 11/3 kl 13:30-15:00
Barn mellan 2-5 år

Anmälan senast 19/2

Vi har också träffar som handlar om:
Barnolycksfall, alkohol, HLR 0-1 år 1-12 år.
Kontakt och erfarenhetsutbyte mellan föräldrarna. 

Onsdag 7/2 kl 10:00-12:00
Anmälan innan 31/1

Onsdag 22/5 kl 10:00-12:00
Anmälan innan 15/5

Vi träffas på Sandens hälsocentral i "Sandlådan"

Anmälan till någon BVC-sköterska eller via MVK (Mina vårdkontakter).

Välkomna!

 

Telefontid: måndag-fredag, kl. 8.00-9.00
Besök enligt överenskommelse.

Lena Nilsson
Telefon: 0921-660 93
Telefontid  kl. 8.00-9.00
Område: Bodsvedjan, Sanden, S:a Svartbyn, Sävast, Torpgärdan.

Annika Rosenberg
Telefon: 0921-661 04
Telefontid: kl. 8.00-9.00
Område: Sävastön

Kristin Ulander
Telefon: 0921-661 33
Telefontid måndag-torsdag: kl. 8.00-9.00

Vi arbetar både mot sjukhuset och hälsocentralerna i Bodens upptagningsområde. Dietisten ger individuell kostbehandling till både barn och vuxna.

Dietister arbetar på samtliga fem sjukhus och inom primärvården.

Dietister har en samlad kompetens om sambandet mellan mat, näring och hälsa. Vi ordinerar individuellt anpassad kostbehandling till barn och vuxna på sjukhusen och hälsocentralerna.

Dietistmottagningen Sunderbyn

Om du är asylsökande och har placerats i Boden, får du en kallelse till ett hälsosamtal hos oss. Du erbjuds då även provtagning och läkarbesök om du behöver det. Migrationsverket informerar dig om vår funktion och verksamhet.

För besök till sköterska är avgiften 25 kr.
För besök till läkare är avgiften 50 kr.
Barn upp till 20 år har gratis besök.

Att tänka på 

 • Anmäl dig i receptionen, du betalar 50 kr för läkarbesök och 25 kronor för sköterskebesök.
 • Spara alltid dina kvitton.
 • Receptfria mediciner köper och betalar du själv.
 • Ta alltid med dig LMA-kortet vid sjukvårdsbesök och sjuktransporter.
 • Avboka besöket om du inte kan komma. Om du glömmer att avboka måste du ändå betala för besöket. Det gäller även besök som normalt är kostnadsfria.
 • Passa tiderna, både för bokade besök och för öppen mottagning.
 • Vi kontaktar dig via brev, så kolla din post dagligen.
 • Meddela oss din nya adress om du flyttar.
 • Vid sjukresa betalas alltid en egenavgift på 40 kronor per resa. Telefon för bokning av sjukresa: 020-96 00 96. Inom Boden kan du åka taxi mellan vårdcentralen och bostaden för 70 kr. Telefon till taxi: 0921-177 00.
 • Du beställer själv tid till mödravården och tandvården.
 • Vi har ingenting med ditt asylärende, boende eller ekonomi att göra, utan kan bara hjälpa dig vid akut sjukdom. (För barn under 20 år kan vi hjälpa med både sjukvård och hälsovård).
 • Vi har tystnadsplikt.

Vid akut sjukdom efter kl. 17.00 och på helgerna, kontakta Jourcentralen på Sandens  hälsocentral, Sturegatan 20A. Telefon: 1177
Ring alltid före besök! Läkarbesök vid jourcentralen kostar 300 kr för både barn och vuxna. 

Vi har öppen mottagning för besök hos sköterska måndag, onsdag, fredag, kl 9.00-11.00.
Besök övrig tid sker enligt överenskommelse.

Kontakt

Telefon: 0921-660 06,  0921-662 71 eller 0921-662 72

Flyktingmedicinska enheten, FME, i Boden finns i samma byggnad som Björknäs hälsocentral.
Adress: Idrottsgatan 3, entré via Johannesgatan.

Migrationsverket Boden
Hedenbrovägen 4
Box 103
961 36 Boden
Telefon: 0771-235235
Fax: 0921-129 55

Röda korset Boden
Garvaregatan 5B, 2 tr,
961 64 BODEN
Telefon: 0921-753 40
Fax: 0921-753 41

Bodens kommun
Stadshuset
Kyrkgatan 24
961 86  BODEN
Telefon: 0921-620 00
Fax: 0921-52804

Tandläkare
Folktandvården Björknäs hälsocentral
Telefon: 0921-662 80
Tid bokas själv.
Tandläkarbesök kostar 50kr.

Du kan kontakta din fysioterapeut direkt men du kan även boka tid via 1177.se e-tjänster.

Boka tid


Besök hos fysioterapeut kräver ingen remiss.

Verksamhet

Den huvudsakliga verksamheten består av att patienter besöker mottagningen och får undersökning och bedömning, rådgivning, träningsinstruktioner, hjälpmedelsutprovning, individuell behandling/träning och behandlingsträning i grupp.

Besöksavgift 300 kr.
Högkostnadsskydd/frikort gäller.

Digital Artrosskola

Nu erbjuder vi Digital Artrosskola via 1177.se för dig med höft- eller knäartros. Boka tid för 1:a bedömning, se kontaktinformation eller boka själv via 1177.se.

Boka tid

Kontakt

Våra telefontider 9.30-10.00

Agneta Daunfeldt
Telefon:0921-662 74
Joakim Söderena
Telefon: 0921-660 39

Vi erbjuder dig som fyller 40, 50 och 60 år att komma på hälsosamtal till Sanden.

Du får träffa en sköterska som går igenom dina levnadsvanor och andra faktorer som har samband med din hälsa.

Kostnad: 300 kr (ingår i högkostnadsskyddet)

Telefon: 0921-660 60 för önskemål om tid. Vi använder ett uppringningssystem, så du blir uppringd lite senare.

Hos oss på KOL-gruppen får du information om sjukdomen KOL, vad vården kan erbjuda dig och vad du själv kan göra för att lindra symtom, underlätta din vardag och öka din livskvalitet.

Du får träffa läkare, sjuksköterska, dietist, kurator, arbetsterapeut och sjukgymnast.

KOL-skola

I KOL-skolan får du muntlig information vid fyra tillfällen och därefter anpassad träning i grupp.

Hur gör du för att komma med i gruppen?

Kontakta din läkare eller annan vårdgivare på hälsocentralen. Denne skickar en intresseanmälan till biomedicinsk analytiker. Du får sedan en kallelse då det närmar sig gruppstart. KOL-skolan startar så fort den fått tillräckligt med många deltagare.

Schema KOL-skola

Dag 1

Läkare och sjuksköterska kl. 13-15.

 • Inledning
 • Vad är KOL?
 • Medicinering.
 • PEF-mätning.
 • Övrig KOL-behandling.
 • Inhalationsteknik.
 • Vikten av rökstopp.
 • Hjärt och lungföreningen informerar
Dag 2

Arbetsterapeut kl. 13-15.

 • Hur påverkas vardagen av KOL?
 • Att vara aktiv utifrån sina förutsättningar
 • Energibesparande arbetssätt.
Dag 3

Sjukgymnast kl. 13-15.

 • Hur ser lungan ut och hur fungerar den?
 • Hur håller jag mina lungor rena?
 • Vad händer i kroppen då man tränar?
 • Andningsteknik. Viloställningar.
 • Tips om hemträning.
Dag 4

Kurator och dietist kl 13.00-15.

 • Livskvalitet i vardagen.
 • Stress och oro vid andning.
 • Avslappning.
 • Hur ska jag äta för att må bra?

Till fotvårdaren kommer du med remiss från läkare eller diabetessköterska, det kan gälla diabetiker, patienter med nedsatt cirkulation och känsel samt personer med felställningar på fötterna, exempelvis reumatiker.

Kostnad 300 kr/besök, räknas in i högkostnadsskyddet.

Mari Helen Älgamo

Medicinsk fotvårdsterapeut
Telefon:
0921-660 60

Ljusbehandlingen är en planerad mottagning dit du kommer via remiss från läkare när du behöver behöver behandling för din psoriasis, ditt eksem eller andra hudbesvär.

Telefon Ljusbehandling: 0921-662 63

Öppettider: måndag, onsdag, fredag kl 08.30-18.00

Agneta Nilsson

Sjuksköterska
Växel:
0920-28 40 00

LSS Råd och stöd i Norrbotten består av ett länsövergripande team och det finns mottagningar på alla sjukhus i Norrbotten. Din begäran om Råd och stöd behandlas först av Handläggningsenheten, därefter får du ett beslut om du beviljats insatsen Råd och Stöd enligt LSS.

Råd och Stöd kan handla om att du får kunskap om vad ditt funktionshinder innebär. Du kan också få information om vad samhället kan hjälpa dig med för att underlätta din livssituation. Målet är att du får möjlighet att leva som andra på lika villkor

LSS Råd och stöd

Petronella Bäck
Telefon: 0921-660 94
Telefontid: måndag-fredag, kl. 8.00-9.00

Annika Rosenberg
Telefon: 0921-661 04 
Telefontid: måndag-fredag, kl. 8.00-9.00

Maria Björkman
Telefon 0921-661 69
Telefontid: måndag-fredag kl 8.00-9.00

Kom på morgonen/förmiddagen för fasteprover. Övrig provtagning på eftermiddagen.

Kontakt laboratoriet

Telefon: 0921-661 15

Besökstid: måndag - torsdag kl. 7.45-11.30 samt kl. 13.00-15.00

När du ska ut och resa och behöver vaccinera dig, behöver du fylla i ett formulär inför resan.

Skriv ut formuläret och fyll i det. Skicka det med posten, eller lämna in det på hälsocentralen.

Vaccination (norrbotten.se)

Mottagningssköterskan kontaktar sedan dig när det är dags för vaccination.

Vid funderingar kontakta mottagningssköterskan på telefon 0921 - 660 60. Du kan även fylla i vaccinationsformulär på 1177 e-tjänster och skicka det elektroniskt till hälsocentralen.

Boka tid

Att sluta röka eller snusa är en av de största och bästa förändringar man kan göra i livet. Både hälsan och ekonomin påverkas positivt när tobaksberoendet bryts.

Att spara de pengar som skulle gått till tobak kan snabbt ge utrymme för att unna dig något utöver det vanliga. Att bara ersätta rökning med snusning gör att beroendet kvarstår och att många negativa effekter på hälsan kvarstår. 

Tobaksfri inför operation

Personer som röker har fler komplikationer än personer som inte röker, eller slutat röka i god tid före operation. Exempel på komplikationer är ökad risk för infektioner, sämre sårläkning och ökad ärrbildning, men också mer allvarliga komplikationer med hjärta, kärl och lungor. Personer som röker har också längre vårdtid än de som inte röker. Se operationen som ett bra tillfälle att sluta röka eller snusa helt – det ökar chansen till ett friskare och längre liv.

Tobaksavvänjning

Det finns många sätt att få hjälp med att sluta röka eller snusa. Kontakta de tobaksavvänjare som finns på din vård/hälsocentral. 

Hälsa och Livsstil

Som rehabkoordinator är jag en resurs i rehabteamet på hälsocentralen för patienter som är i riskzonen att bli sjukskrivna eller är tidigt i sjukskrivningen (upp till dag 90).

Jag prioriterar att jobba tidigt med din rehabilitering och upprätta en gemensam rehabplan tillsammans med din arbetsgivare för att underlätta återgång i arbete.

Som rehabkoordinator tar jag inga kontakter med andra utan ditt samtycke.
Avsikten är att stödja dig och jag arbetar nära din läkare och övrig rehabpersonal på hälsocentralen.

Maria Nordin

Rehabkoordinator
Telefon:
0921-661 13

Här träffar du kurator Ann-Kristin och Johanna.

För att få samtalsbehandling på Sandens hälsocentral krävs remiss av hälsocentralsläkare.

Informationsmöten psykisk hälsa våren 2024:
Infoträffarna kommer att hållas i ”Rehabhuset” 

Tisdag 11 juni kl 18.00


Mötena håller på till cirka kl 19.30, detta besök är kostnadsfritt

Kostnad

Besök hos oss kostar 300 kronor och får räknas in i högkostnadsskyddet. Betalning och registrering sker på vanligt sätt i receptionen på respektive hälsocentral. Har du frikort gäller det.

Kontakt

Johanna
Telefon: 0921-661 14

Ann-Kristin
Telefon: 0921-670 31

Öppen mottagning gäller för patienter listade på Sandens hälsocentral. För läkarbesök ska du välja en dag då din läkare är i tjänst. Vi värnar om kontinuitet för våra patienter och kan därmed hänvisa ditt besök till annan dag då din läkare är i tjänst.

Öppen mottagning

Öppen mottagning - utan tidsbeställning

Läkare måndag, tisdag, torsdag, fredag kl. 08.15-09.30.

Anmäl i reception före kl. 9.30, akut sjuka tar vi alltid emot.

Distriktssköterska mån-fre kl. 8.15-11.30 och kl. 13.00-15.00. Ej torsdagar mellan kl. 13.00 - 14.00.

Laboratoriet mån-tors kl 7.45-11.30, kl. 13.00-15.00 Fredagar kl 7.45 - 11.30. Lunch mellan kl. 12.00-13.00.

Öppen mottagning Välj oss

Dina synpunkter är viktiga för att vi i hälso-, sjuk- och tandvården ska kunna förbättra vården och erbjuda en god kvalitet i ditt möte med oss.

Om du vill lämna synpunkter kan du beskriva vad som fungerat bra, sådant du är missnöjd med eller som du tycker behöver förbättras.

Det olika sätt som finns att lämna synpunkter på hittar du mer om på sidan Klagomål och synpunkter

Lämna in synpunkter via webbaserat formulär

Du kan hitta alla lediga tjänster under lediga jobb. Hittar du ingen tjänst är du välkommen att skicka in en spontanansökan.

Lediga jobb - spontanansökan