Avdelning 41 Strokeenhet, Sunderby sjukhus

Välkommen till avdelning 41 Strokeenheten, som är en vårdavdelning för patienter i behov av vård och rehabilitering till följd av stroke, det vill säga hjärninfarkt eller hjärnblödning.

Vi ger vård i både den akuta och rehabiliterande fasen av stroke. Syftet med vården är att att begränsa den skada som uppstått samt undvika komplikationer till följd av stroke.

Rehabiliteringen syftar till att träna upp så bra funktion och förmåga som möjligt utifrån de resurser, vanor och intressen Du som patient har.

På enheten erbjuder vi rehabilitering i team bestående av arbetsterapeut, fysioterapeut, logoped, läkare, kurator, sjuksköterska och undersköterska. Tillsammans med dig sätter vi upp mål och upprättar en rehabiliteringsplan.

Strokeenheten har upptagningsområde Luleå/Boden.

Välkommen till avdelning 41 Strokeenheten, som är en vårdavdelning för patienter i behov av vår och rehabilitering till följd av stroke.

Både patienter och personal uppskattar om du kommer doftfri till besöket hos oss.

Egen vårdbegäran

Riksstroke.se

Vägbeskrivning

Med bil från Luleå eller E4, ta väg 97 mot Boden, och från Boden väg 97 mot Luleå. Avfart till Sunderby sjukhus, skyltad. Det går också bra att åka med tåget eller med många av länstrafikens linjebussar som stannar vid sjukhuset.

Dina synpunkter är viktiga för att vi i hälso-, sjuk- och tandvården ska kunna förbättra vården och erbjuda en god kvalitet i ditt möte med oss.

Om du vill lämna synpunkter kan du beskriva vad som fungerat bra, sådant du är missnöjd med eller som du tycker behöver förbättras.

Det olika sätt som finns att lämna synpunkter på hittar du mer om på sidan Klagomål och synpunkter

Lämna in synpunkter via webbaserat formulär

Driftsform: Region

I TIA-skolan vill vi informera dig om de åtgärder du själv kan göra för att minska risken att återinsjukna i ny TIA eller stroke. Vi hoppas att du skall ha nytta av informationen i filmerna.

Välkommen till avdelning 41 Strokeenheten, som är en vårdavdelning för patienter i behov av vård och rehabilitering till följd av stroke, det vill säga hjärninfarkt eller hjärnblödning.

Vi ger vård i både den akuta och rehabiliterande fasen av stroke. Syftet med vården är att att begränsa den skada som uppstått samt undvika komplikationer till följd av stroke.

Rehabiliteringen syftar till att träna upp så bra funktion och förmåga som möjligt utifrån de resurser, vanor och intressen Du som patient har.

På enheten erbjuder vi rehabilitering i team bestående av arbetsterapeut, fysioterapeut, logoped, läkare, kurator, sjuksköterska och undersköterska. Tillsammans med dig sätter vi upp mål och upprättar en rehabiliteringsplan.

Strokeenheten har upptagningsområde Luleå/Boden.

Årsrapport 2021 

Dina synpunkter är viktiga för att vi i hälso-, sjuk- och tandvården ska kunna förbättra vården och erbjuda en god kvalitet i ditt möte med oss.

Om du vill lämna synpunkter kan du beskriva vad som fungerat bra, sådant du är missnöjd med eller som du tycker behöver förbättras.

Det olika sätt som finns att lämna synpunkter på hittar du mer om på sidan Klagomål och synpunkter

Lämna in synpunkter via webbaserat formulär

Du kan hitta alla lediga tjänster under lediga jobb. Hittar du ingen tjänst är du välkommen att skicka in en spontanansökan.

Lediga jobb - spontanansökan