Avdelning 63 Hematologi och palliativ vård PAVA, Sunderby sjukhus

Familj och närstående är välkomna till avdelning 63 på Sunderby sjukhus, trapphus C, plan 6. Vi har inga särskilda besökstider.

Familj och närstående är välkomna till avdelning 63 på Sunderby sjukhus, trapphus C, plan 6. Vi har inga särskilda besökstider.

Dina synpunkter är viktiga för att vi i hälso-, sjuk- och tandvården ska kunna förbättra vården och erbjuda en god kvalitet i ditt möte med oss.

Om du vill lämna synpunkter kan du beskriva vad som fungerat bra, sådant du är missnöjd med eller som du tycker behöver förbättras.

Det olika sätt som finns att lämna synpunkter på hittar du mer om på sidan Klagomål och synpunkter

Lämna in synpunkter via webbaserat formulär

Driftsform: Region

Familj och närstående är välkomna till avdelning 63 på Sunderby sjukhus, trapphus C, plan 6. Vi har inga särskilda besökstider.

Dina synpunkter är viktiga för att vi i hälso-, sjuk- och tandvården ska kunna förbättra vården och erbjuda en god kvalitet i ditt möte med oss.

Om du vill lämna synpunkter kan du beskriva vad som fungerat bra, sådant du är missnöjd med eller som du tycker behöver förbättras.

Det olika sätt som finns att lämna synpunkter på hittar du mer om på sidan Klagomål och synpunkter

Lämna in synpunkter via webbaserat formulär

Du kan hitta alla lediga tjänster under lediga jobb. Hittar du ingen tjänst är du välkommen att skicka in en spontanansökan.

Lediga jobb - spontanansökan