Medicin- Rehabilitering, Gällivare sjukhus

Medicin-rehabiliteringskliniken ansvarar för en specialistmottagning med öppenvårdsbesök inom flera specialiteter, som internmedicin med neurologi samt subspecialiteter kirurgi, urologi, ortopedi mm.

Här finns

 • endoskopienhet
 • diabetessköterska
 • fotterapeut
 • hjärtsjuksköterska
 • påsdialys (PD-mottagning)
 • arbetsterapeut
 • sjukgymnast

Här utförs EEG-undersökningar samt gives infusioner av läkemedel.

Kliniken omfattar även hemodialysenhet (HD) och cytostatikaenhet.

Till Medicin-rehabkliniken hör också två somatiska vårdavdelningar:

 • Öppenvårdsrehabilitering - rehabilitering i öppen vård.
 • Avd G7 - Elektiv avdelning.
 • Avd G9 - Akutvård internmedicin, rehab och PAVA. Rehab vårdar patienter med akut stroke, allmän rehab och geriatrik.

Dessutom deltar klinikens läkare i samjouren med läkare dygnet runt på akuten.

Dina synpunkter är viktiga för att vi i hälso-, sjuk- och tandvården ska kunna förbättra vården och erbjuda en god kvalitet i ditt möte med oss.

Om du vill lämna synpunkter kan du beskriva vad som fungerat bra, sådant du är missnöjd med eller som du tycker behöver förbättras.

Det olika sätt som finns att lämna synpunkter på hittar du mer om på sidan Klagomål och synpunkter

Lämna in synpunkter via webbaserat formulär

Driftsform: Region

Medicin-rehabiliteringskliniken ansvarar för en specialistmottagning med öppenvårdsbesök inom flera specialiteter, som internmedicin med neurologi samt subspecialiteter kirurgi, urologi, ortopedi mm.

Här finns

 • endoskopienhet
 • diabetessköterska
 • fotterapeut
 • hjärtsjuksköterska
 • påsdialys (PD-mottagning)
 • arbetsterapeut
 • sjukgymnast

Här utförs EEG-undersökningar samt gives infusioner av läkemedel.

Kliniken omfattar även hemodialysenhet (HD) och cytostatikaenhet.

Till Medicin-rehabkliniken hör också två somatiska vårdavdelningar:

 • Öppenvårdsrehabilitering - rehabilitering i öppen vård.
 • Avd G7 - Elektiv avdelning.
 • Avd G9 - Akutvård internmedicin, rehab och PAVA. Rehab vårdar patienter med akut stroke, allmän rehab och geriatrik.

Dessutom deltar klinikens läkare i samjouren med läkare dygnet runt på akuten.

Dina synpunkter är viktiga för att vi i hälso-, sjuk- och tandvården ska kunna förbättra vården och erbjuda en god kvalitet i ditt möte med oss.

Om du vill lämna synpunkter kan du beskriva vad som fungerat bra, sådant du är missnöjd med eller som du tycker behöver förbättras.

Det olika sätt som finns att lämna synpunkter på hittar du mer om på sidan Klagomål och synpunkter

Lämna in synpunkter via webbaserat formulär

Du kan hitta alla lediga tjänster under lediga jobb. Hittar du ingen tjänst är du välkommen att skicka in en spontanansökan.

Lediga jobb - spontanansökan