Ortopedmottagningen, Sunderbyn sjukhus

Ortopedmottagningen är en specialistmottagning vid Sunderby sjukhus som bedriver planerad mottagning med både nybesök och återbesök.

Vi undersöker, utreder och behandlar problem i rörelseorganen och utför även gipsbehandlingar, mindre ortopedkirurgiska ingrepp och vissa såromläggningar samt uppföljningar efter operationer och akuta skador.

Vid mottagningen arbetar läkare, sjuksköterskor, undersköterskor och läkarsekreterare. Samarbete sker vid behov med sjukgymnast, arbetsterapeut och kurator.

I första hand ska du kontakta din hälsocentral för bedömning och utredning av dina besvär.

Behöver du ytterligare bedömning och behandling så tar din hälsocentrals läkare kontakt med oss för specialiserad vård.

Vid telefonkontakt:

Vi använder telefonsystemet Call me, tel: 0920-28 39 91, vilket innebär att du får en tid när du blir uppringd.

Förnyat recept: Vid behov av förnyat recept kontakta ortopedmottagningen minst 5 dagar innan medicinen tar slut.

Våra e-tjänster (1177.se)

Patientinformation

Rökstopp inför operation

När du ska genomgå en planerad operation måste du vara rökfri, så kallat rökstopp. Det innebär krav på fyra veckors rökfrihet före och åtta veckor efter planerad operation.

 • Öppettider

  Fredag 07:30-14:30
  Måndag-Torsdag 07:30-16:00
 • Telefontider

  Fredag 07:20-13:45
  Måndag-Torsdag 07:20-14:45
 • Växeltelefonnummer

  0920-28 20 00
 • Telefonnummer

  0920-28 39 91

Dina synpunkter är viktiga för att vi i hälso-, sjuk- och tandvården ska kunna förbättra vården och erbjuda en god kvalitet i ditt möte med oss.

Om du vill lämna synpunkter kan du beskriva vad som fungerat bra, sådant du är missnöjd med eller som du tycker behöver förbättras.

Det olika sätt som finns att lämna synpunkter på hittar du mer om på sidan Klagomål och synpunkter

Lämna in synpunkter via webbaserat formulär

Driftsform: Region

Ortopedmottagningen är en specialistmottagning vid Sunderby sjukhus som bedriver planerad mottagning med både nybesök och återbesök.

Vi undersöker, utreder och behandlar problem i rörelseorganen och utför även gipsbehandlingar, mindre ortopedkirurgiska ingrepp och vissa såromläggningar samt uppföljningar efter operationer och akuta skador.

Vid mottagningen arbetar läkare, sjuksköterskor, undersköterskor och läkarsekreterare. Samarbete sker vid behov med sjukgymnast, arbetsterapeut och kurator.

Patientinformation

Dina synpunkter är viktiga för att vi i hälso-, sjuk- och tandvården ska kunna förbättra vården och erbjuda en god kvalitet i ditt möte med oss.

Om du vill lämna synpunkter kan du beskriva vad som fungerat bra, sådant du är missnöjd med eller som du tycker behöver förbättras.

Det olika sätt som finns att lämna synpunkter på hittar du mer om på sidan Klagomål och synpunkter

Lämna in synpunkter via webbaserat formulär

Du kan hitta alla lediga tjänster under lediga jobb. Hittar du ingen tjänst är du välkommen att skicka in en spontanansökan.

Lediga jobb - spontanansökan