Psykiatrin länsgemensamt

Psykiatrin länsgemensamt har mer än 100 anställda och över 40 vårdplatser.

Här vårdas patienterna enligt LRV (lagen om rättspsykiatrisk vård) i sluten form för personer av domstol överlämnade till vård.

Vi tar även emot häktade, anhållna och fängelsedömda i behov av psykiatrisk vård. För att understödja allmänpsykiatrin tar vi även emot patienter enligt LPT (lagen om psykiatrisk tvångsvård) för kortare akuta insatser.

Sedan september 2008 finns vårdformerna ÖRV (öppen rättspsykiatrisk vård) och ÖPT (öppen psykiatrisk tvångsvård). Patienter med ÖPT och ÖRV bor i eget eller särskilt boende, men har kontinuerlig kontakt i form av besök, möten med mera med integrerad öppenvårdspersonal från Psykiatrin länsgemensamt.

Det finns en gemensam värdegrund inom den svenska rättspsykiatrin, som kliniken arbetar utifrån:

Se människan bakom brottet, äga kompetens och ha förmågan att möta patienten i alla situationer.

Att i omvårdnadsarbetet använda sig själv som ett verktyg för att skapa en vårdrelation där patienten ges möjlighet till bearbetning och tillväxt.

Här vårdas patienterna enligt LRV (lagen om rättspsykiatrisk vård) och LPT (lagen om psykiatrisk tvångsvård).

Varje dag tvångsvårdas ungefär 3000 personer i Sverige. Dessa patienter har ofta stora vårdbehov och behöver omfattande insatser.

Det är ett stort ansvar att vårda någon med tvång. Tvångsvård sker med stöd av lagen om psykiatrisk tvångsvård (LPT) eller lagen om rättspsykiatrisk vård (LRV). Den vård som ges mot någons vilja måste vara allsidig, planerad och kunskapsbaserad. Varje patient har en vårdplan som grund för behandlingen.

Psykiatrisk tvångsvård

När en person mår mycket dåligt psykiskt och behöver vård men inte frivilligt vill ta emot den kan en psykiater ta beslut om tvångsvård.

Rättspsykiatrisk vård

Vid ett brottsmål är det domstolen som beslutar om att en rättspsykiatrisk undersökning ska genomföras. Undersökningen görs för att ta reda på om den brottsmisstänkte kan ha begått brottet under påverkan av en allvarlig psykisk störning. Det är domstolen som dömer till rättspsykiatrisk vård.

Den rättspsykiatriska vården har samma höga krav på innehåll och kvalitet som hälso- och sjukvården i övrigt, med tillägget att den ska vara säker och förebygga återfall i brott.

Till dig som besökare.

Bokas 24 timmar innan.

Avlämningar av varor till patienter bokas med personalen.

 • Telefonnummer

  0911-768 69
 • Besökstider

  Lördag-Söndag 13:00-16:00
  Måndag-Fredag 08:00-16:00
 • Besöksregler

  Bokas 24 tim innan. Avlämningar av varor till patienter bokas med personalen.

Vägbeskrivning

Se skyltar från rondellen i Öjebyn, sväng in mot psyk enheten, kör förbi vårdcentralen, sväng sedan första vänster.

Dina synpunkter är viktiga för att vi i hälso-, sjuk- och tandvården ska kunna förbättra vården och erbjuda en god kvalitet i ditt möte med oss.

Om du vill lämna synpunkter kan du beskriva vad som fungerat bra, sådant du är missnöjd med eller som du tycker behöver förbättras.

Det olika sätt som finns att lämna synpunkter på hittar du mer om på sidan Klagomål och synpunkter

Lämna in synpunkter via webbaserat formulär

Driftsform: Region

Psykiatrin länsgemensamt har mer än 100 anställda och över 40 vårdplatser.

Här vårdas patienterna enligt LRV (lagen om rättspsykiatrisk vård) i sluten form för personer av domstol överlämnade till vård.

Vi tar även emot häktade, anhållna och fängelsedömda i behov av psykiatrisk vård. För att understödja allmänpsykiatrin tar vi även emot patienter enligt LPT (lagen om psykiatrisk tvångsvård) för kortare akuta insatser.

Sedan september 2008 finns vårdformerna ÖRV (öppen rättspsykiatrisk vård) och ÖPT (öppen psykiatrisk tvångsvård). Patienter med ÖPT och ÖRV bor i eget eller särskilt boende, men har kontinuerlig kontakt i form av besök, möten med mera med integrerad öppenvårdspersonal från Psykiatrin länsgemensamt.

Det finns en gemensam värdegrund inom den svenska rättspsykiatrin, som kliniken arbetar utifrån:

Se människan bakom brottet, äga kompetens och ha förmågan att möta patienten i alla situationer.

Att i omvårdnadsarbetet använda sig själv som ett verktyg för att skapa en vårdrelation där patienten ges möjlighet till bearbetning och tillväxt.

Dina synpunkter är viktiga för att vi i hälso-, sjuk- och tandvården ska kunna förbättra vården och erbjuda en god kvalitet i ditt möte med oss.

Om du vill lämna synpunkter kan du beskriva vad som fungerat bra, sådant du är missnöjd med eller som du tycker behöver förbättras.

Det olika sätt som finns att lämna synpunkter på hittar du mer om på sidan Klagomål och synpunkter

Lämna in synpunkter via webbaserat formulär

Du kan hitta alla lediga tjänster under lediga jobb. Hittar du ingen tjänst är du välkommen att skicka in en spontanansökan.

Lediga jobb - spontanansökan