Syncentralen

Syncentralen är en länsövergripande verksamhet och har som uppgift att genom habilitering/rehabilitering hjälpa dig som har en synnedsättning att få vardagen att fungera lättare. Det kan handla om rådgivning och stöd samt utprovning och inträning av olika synhjälpmedel.

Till Syncentralen kommer du via remiss från ögonläkare, ögonsjuksköterska eller ortoptist verksam på ögonklinik.

Våra synpedagoger har endast bokade besök.

Ni når oss på:
Kontakt via 1177.se
E-post: syncentralen@norrbotten.se
Telefon: 0920-28 40 50

Personer med synnedsättning i alla åldrar ska ges goda förutsättningar för att klara det dagliga livet. På syncentralen arbetar vi med habilitering och rehabilitering med dig i focus.

 • Syncentralen arbetar för dig som har en synnedsättning, blindhet och CVI (hjärnsynskada). Du kommer i kontakt med oss via remiss från ögonmottagningen. Hos oss arbetar vi i team med dig och dina närstående, utifrån dina behov.

Vårt mål är att ge kunskap och förståelse om syn, synskador, hjälpmedel, vilka konsekvenser synnedsättningen kan medföra, samt strategier och nya förhållningssätt som kan underlätta i vardagen.

När vi arbetar med barn med synnedsättning, ingår att ge råd och stöd till föräldrar och att samverka med familj och andra aktörer. Det kan vara förskola, skola, specialpedagogiska skolmyndigheten och den lokala elevhälsan.

För dig som har en svår kombinerad syn-och hörselnedsättning sker samverkan med Pedagogiska hörselvården.

Tillsammans med oss får Du

 • utprovade synhjälpmedel utifrån dina behov
 • träning i att använda olika synhjälpmedel
 • ventilera dina tankar kring din synnedsättning och få information om hur samhällets stödinsatser kan hjälpa dig.

Vi erbjuder

 • enskilda samtal eller tillsammans med närstående
 • synteknisk undersökning, utprovning och anpassning av optiska hjälpmedel
 • kartläggning och upprättande av habiliterings- eller rehabiliteringsplan
 • hjälpmedelsutprovning och förskrivning av hjälpmedel enligt Region Norrbottens riktlinjer
 • grupp- och kursverksamhet för dig och dina närstående
 • information till närstående, förskola och skola
 • synanpassning i vardagen och eventuella tekniska lösningar
 • stödsamtal

Här samlar vi aktuella aktiviteter och kurser.

Kontaktvägar

E-post: syncentralen@norrbotten.se

Telefon: 0920-28 40 50 måndag-torsdag 08.30-10.30

1177.se

Du kan avboka besök, ställa frågor och tycka till om vår verksamhet via 1177.se

1177 Vårdguidens e-tjänster

Syncentralen har ett länsövergripande habiliterings- och rehabiliteringsansvar för synnedsatta i alla åldrar.

Vem kommer till Syncentralen

För att komma till Syncentralen behövs en medicinsk bedömning av ögonläkare eller ortoptist verksam på ögonklinik eller av barnneurolog/barnhabiliteringsläkare. 

Remiss till Syncentralen om

 • synskärpan med bästa korrektion på bästa ögat inte är bättre än 0,3.
 • det finns svåra inskränkningar i synfältet.

Barnneurolog/Barnhabiliteringsläkare kan skicka remiss på personer med avvikande synbeteende och misstänkt CVI H47.7, Cerebral Visual Impairment. Remissen ska innehålla bedömning från ögonläkare och ortoptist.

 

Här hittar du information om olika möjligheter och anpassningar som finns att ta del av i samhället när man har en synnedsättning.

På syncentralen finns det personal som hjälper till med sociala frågor och som informerar om dina rättigheter i samhället. Det kan till exempel vara olika frågor om färdtjänst, hemtjänst eller ledsagarservice. Du kan också få stöd från en kurator eller en psykolog.

Information från Syncentralen (doc)

Broschyr syncentralen.pdf

Dövblindteamets broschyr.pdf

Mer om synnedsättning

 Synnedsättning (1177.se)

Rädda synen (raddasynen.se)

Sankt Eriks ögonsjukhus (sankterik.se)

Film

Syntolkning (goteborg.se)
Retinitis Pigmentosa - Synupplevelse dag (youtube)
Retinitis Pigmentosa - Synupplevelse kväll (youtube)
Retinitis Pigmentosa - Synupplevelse inomhus, i butik (youtube)
 

Hjälpmedel från Syncentralen

Syncentralen ansvarar för individuellt utprovande av hjälpmedel. Vi styrs av Region Norrbottens riktlinjer för hjälpmedelsverksamhet.

Hjälpmedel kan vara förstoringsglas, vita käppar, läs-TV, talande klockor, daisyspelare, datorprogramvaror och punktläshjälpmedel.

Trasigt hjälpmedel

Har du ett av trasigt synhjälpmedel som du behöver byta ut till ett likadant?

Ring synpedagog på telefonnummer 0920-28 40 15 måndag kl. 09.00-10.00.

Hjälpmedelsfilmer/Instruktionsvideo om batteribyte

Så byter du batterier i fickljuslupp Optelec
Så byter du batterier i Optelec PM+

Hjälpmedel för eget inköp

Vi förskriver inte enkla produkter som finns tillgängliga på öppna marknaden och normalt används  av personer utan funktionsnedsättning. 

Återlämning av hjälpmedel

Var ska hjälpmedel återlämnas?

De flesta hjälpmedel är ett lån och ska alltid återlämnas väl rengjorda. Kontakta ansvarig förskrivare för retur av hjälpmedel. Du kan återlämna hjälpmedel på din hälsocentral eller hos Länsservice hjälpmedelsförråd i Boden, Kalix sjukhus, Piteå sjukhus, Gällivare sjukhus och Kiruna sjukhus.

Flytt till och från Region Norrbotten

Syncentralen ska alltid kontaktas om du flyttar till eller från Region Norrbotten.

Frågor eller funderingar

Kontakta syncentralen receptionen vardagar 08.30-10.30
Telefonnummer:  0920-28 40 50
E-post:  syncentralen@norrbotten.se 

Eller via:
1177.se

Mer information om synhjälpmedel finns på 1177.se

Olika sorters synhjälpmedel(1177.se)

Data och Teknik

Utvecklingen inom området data och teknik är i ständig förändring. Vi arbetar utifrån dina behov och intresse för att hitta tekniska lösningar som fungerar för dig.

Det finns olika datorer och telefoner på marknaden. Beroende på hur och till vad man vill använda sin teknik kan olika modeller passa. Datorer har skiftande förutsättningar för hjälpmedelsinställningar och olika hjälpmedelsprogram.

Det finns förstoringsprogram och skärmläsare för att komplettera en dator ytterligare och vid behov även stöd för punktskriftsdisplay. Telefoner finns också i många olika modeller. Avgörande för val av telefon är främst vad du vill använda din telefon till.

Att ha dövblindhet behöver inte innebära att man är helt döv eller helt blind.

Dövblindhet är en särskild funktionsnedsättning, en kombination av funktionsnedsättningarna syn och hörsel. Det innebär att synen inte kan kompensera bristen på hörsel och hörseln inte kan kompensera synnedsättningen.

Dövblindheten påverkar livets alla områden, exempelvis svårighet att kommunicera med andra, få tillgång till information och kunna orientera sig självständigt. Funktionsnedsättningen kan vara medfödd eller förvärvad och konsekvensen är därför väldigt varierande.

Information om dövblindteamet, Syn- och hörselverksamheten Region Norrbotten:

Broschyr (pdf)
Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor (nkcdb.se)

CVI-cerebral visual impairment orsakas av en hjärnsynskada. Det är idag den vanligaste orsaken till synskada hos barn. Det kan medföra exempelvis nedsatt synskärpa, synfältsdefekter och svårigheter att tolka synintryck.

Skadan påverkar oftast den visuella perceptionen. Det innebär att hjärnan har svårt att uppfatta, sortera och samordna visuell information. Problemen och svårighetsgraderna varierar för varje enskild individ. Skadan uppstår under graviditet, vid förlossning eller i nära samband med denna. Problem med den visuella perceptionen kan påverka aktiviteter i vardagen som att:

 • hitta och orientera sig i sin omgivning
 • hitta det viktiga då bakgrund och/eller miljö är rörig
 • uppfatta djup- och höjdskillnader
 • se det som rör sig eller omgivningen om man själv rör sig
 • göra sig en inre bild och att minnas vad man sett
 • känna igen ansikten och tolka synintryck
 • hitta bestämda föremål hemma och i skolan

 

Dina synpunkter är viktiga för att vi i hälso-, sjuk- och tandvården ska kunna förbättra vården och erbjuda en god kvalitet i ditt möte med oss.

Om du vill lämna synpunkter kan du beskriva vad som fungerat bra, sådant du är missnöjd med eller som du tycker behöver förbättras.

Det olika sätt som finns att lämna synpunkter på hittar du mer om på sidan Klagomål och synpunkter

Lämna in synpunkter via webbaserat formulär

Driftsform: Region

Inga aktuella utbildningar just nu.

Syncentralen är en länsövergripande verksamhet och har som uppgift att genom habilitering/rehabilitering hjälpa dig som har en synnedsättning att få vardagen att fungera lättare. Det kan handla om rådgivning och stöd samt utprovning och inträning av olika synhjälpmedel.

Dina synpunkter är viktiga för att vi i hälso-, sjuk- och tandvården ska kunna förbättra vården och erbjuda en god kvalitet i ditt möte med oss.

Om du vill lämna synpunkter kan du beskriva vad som fungerat bra, sådant du är missnöjd med eller som du tycker behöver förbättras.

Det olika sätt som finns att lämna synpunkter på hittar du mer om på sidan Klagomål och synpunkter

Lämna in synpunkter via webbaserat formulär

Du kan hitta alla lediga tjänster under lediga jobb. Hittar du ingen tjänst är du välkommen att skicka in en spontanansökan.

Lediga jobb - spontanansökan