Vuxenhabiliteringen, Kiruna sjukhus

Vi är en specialistenhet som vänder oss till dig som är över 18 år med funktionsnedsättning som leder till stora svårigheter i vardagen.

Din funktionsnedsättning ska vara medfödd eller ska ha uppkommit före 16 år.

Du ska också haft insatser via din hälsocentral och/eller kommunen och att dessa inte har räckt till.

Vi träffar personer med autism, ADHD/ADD, Cerebral pares, intellektuell funktionsnedsättning, rörelsehinder, flerfunktionsnedsättning och personer med ovanliga diagnoser/syndrom.

Målet för våra insatser är att du ska kunna behålla och utveckla dina förmågor och styrkor samt öka dina möjligheter till ett självständigt och delaktigt liv.

Du kan bli remitterad av läkare, psykolog på din hälsocentral eller annan vårdaktör. Det gäller dig som har funktionsnedsättning där diagnos inte är fastställd.

Du som har diagnos kan själv söka genom att fylla i en egen vårdbegäran eller ta hjälp av företrädare.

Vi är en specialistenhet som vänder oss till dig över 18 år med funktionsnedsättning som leder till stora svårigheter i vardagen. 

Din funktionsnedsättning ska vara medfödd eller ha uppkommit före 16 års ålder.

Du behöver inte ha en fastställd diagnos för att begära en remiss till Vuxenhabiliteringen

Innan du söker Vuxenhabiliteringen ska du haft insatser via din hälsocentral och/eller kommun som har förstahandsansvar för din habilitering.

Om deras insatser inte varit tillräckliga så kan du bli remitterad till oss av läkare eller psykolog på din hälsocentral.

Vi är en specialistenhet som vänder oss till dig över 18 år med funktionsnedsättning som leder till stora svårigheter i vardagen. 

Din funktionsnedsättning ska vara medfödd eller ha uppkommit före 16 års ålder.

Du kan själv söka till Vuxenhabiliteringen genom att fylla i en egen vårdbegäran

Det gäller dig som redan har en fastställd diagnos med stora svårigheter i vardagen där insatser på din hälsocentral eller inom kommunen inte räckt till.

Om du har en företrädare med fullmakt eller god man kan du ta stöd att fylla i egen vårdbegäran.

Egen vårdbegäran

Det går också bra att kontakta oss per telefon för att göra en egen vårdbegäran.
Växelnummer: 0920-28 40 00, begär Vuxenhabiliteringen.

När vi behandlat din vårdbegäran eller tagit emot remiss så tar vi kontakt med dig eller någon som har fullmakt att företräda dig.

Vi erbjuder ett första möte inom 4-6 veckor. Mötet kan ske på mottagning, på telefon eller video.

Du får en kallelse till mötet där vi går igenom din situation och vad Vuxenhabiliteringen kan erbjuda dig.

Om du vill får du gärna ta med någon med på mötet, till exempel en anhörig eller god man.

Om du har fått förhinder och inte kan komma på ett bokat besök, ring i god tid eller avboka på 1177.se. Någon annan kan få din tid och du behöver inte betala för att du uteblivit.

Både patienter och personal uppskattar om du kommer doftfri till besöket hos oss.

Om du har svårt att förstå och tala svenska kan du få tolkhjälp.

 • Det kostar inget att få tolkhjälp
 • Vi bokar tolk inför ditt besök
 • Tolken kan vara med på mötet, eller tolka via video eller telefon
 • Tolken översätter det som sägs och har tystnadsplikt

Tolkning till mitt språk (1177.se)

Här kan du läsa mer om du har rätt till bidrag för din resa till oss.

Sjukresor

All personal inom Vuxenhabilitering har tystnadsplikt. Vi antecknar alla kontakter och insatser i din journal. Du kan ta del av din journal via 1177.se.

 • Öppettider

  Måndag-Fredag 08:00-16:00
 • Växeltelefonnummer

  0980-730 00

Vägbeskrivning

Kiruna sjukhus via huvudentrén, samma flygel som folktandvården, plan 5

Dina synpunkter är viktiga för att vi i hälso-, sjuk- och tandvården ska kunna förbättra vården och erbjuda en god kvalitet i ditt möte med oss.

Om du vill lämna synpunkter kan du beskriva vad som fungerat bra, sådant du är missnöjd med eller som du tycker behöver förbättras.

Det olika sätt som finns att lämna synpunkter på hittar du mer om på sidan Klagomål och synpunkter

Lämna in synpunkter via webbaserat formulär

Birgitta Nordström

Enhetschef
Växel:
0920-28 40 00

Driftsform: Region

Målet för våra insatser är att du ska kunna behålla och utveckla dina förmågor och styrkor samt öka dina möjligheter till ett självständigt och delaktigt liv. Vi utgår från dina behov, förutsättningar och motivation. Vi ger dig stöd att genomföra förändringar som är viktiga för dig.

Det kan innebära:

 • Fungerande vardagsrutiner
 • Främja din hälsa
 • Få mer kunskap om dig själv
 • Hantera vardagens krav
 • Bryta social isolering
 • Stöd till personer i din närmiljö

Anhöriga ses som en resurs och inbjuds att vara delaktiga om du önskar.

I våra team finns arbetsterapeut, fysioterapeut, psykolog, socionom och  sjuksköterska.

Vi samverkar med andra enheter eller aktörer utifrån dina behov och önskemål.

Habiliteringsperiod

Utrednings och behandlingsinsats. Efter det första mötet gör vi en bedömning av dina behov. Vi kommer fram till vad du vill prioritera och vilka insatser som vi bedömer kan passa dig. Vi stödjer dig att formulera dina mål och skriver ned det i din målplan. Sedan jobbar vi tillsammans med dig över en begränsad tid.

Social isolering

Stöd och behandlingsinsats som riktar sig till dig, som har svårt att bryta en social isolering i hemmet, och till personer i din närmiljö.

Utmanande beteende

Stödinsats och/eller behandlingsinsats som riktar sig till dig som har intellektuell funktionsnedsättning med ett utmanande beteende och till personer i din närmiljö.

CPUP

CPUP är ett uppföljningsprogram som erbjuds som en åtgärd för dig med Cerebral pares (CP) Syftet är att genom regelbunden uppföljning tidigt upptäcka och försöka förhindra nedsättning av rörlighet, funktion, aktivitet och som följd försämrad livskvalitet.

Deltagarinformation CPUP

I våra olika grupper får du mer kunskap om din funktionsnedsättning, ökad självförståelse, tips och strategier att använda i din vardag och möjlighet till samtal i grupp.  Att träffa andra i liknande situation och utbyta erfarenheter är ofta givande. 

Ha koll

En kurs för dig som har svårighet att planera din tid och vardag och som vill få en förändring.

Mer information

Vardagsstrategier

En kurs för dig som vill bli bättre på att planera och hitta strategier för att möjliggöra balans i vardagen.

Mer information

KOM-I-GÅNG fysiskt

En grupp för dig som har svårt att starta upp fysisk aktivitet på egen hand och som vill komma igång med träning.

Mer information

Stresshantering

En kurs för dig med diagnosen autism som har högt stresspåslag och saknar strategier för att komma ur stressen.

Mer information

ALMA-KBT

KBT-gruppbehandling för vuxna med autismspektrumsyndrom.

ALMA vilar på en utvidgad KBT-modell med många pedagogiska, kursliknande inslag. Behandlingen pågår under ca en termin och består av sammanlagt 19 sessioner.

Mer information

Anhöriga ses som en resurs och inbjuds att vara delaktiga om du önskar det.

Vi kan erbjuda diagnoskunskap. Syftet är att dina anhöriga ska få en ökad förståelse för hur du fungerar och hur de kan hjälpa /stötta i kommunikation, relationer och öka din självständighet i vardagen.

Dina anhöriga kan få stöd att hantera de påfrestningar som kan finnas som anhörig till en person med funktionsnedsättning.

Samtalen syftar till att vara avlastande, stöttande och motiverande.

Dina anhöriga kan också få information om samhällets aktörer, och om de rättigheter och stödinsatser som kan vara aktuella för dig.

Innan start behöver du ge oss ditt godkännande eller samtycke till att vi kan ha kontakt med dina anhöriga.

I teamet finns arbetsterapeut, fysioterapeut, psykolog, sjuksköterska och socionom.

Vi har fördjupad kunskap om funktionsnedsättningar och dess konsekvenser för ett självständigt och delaktigt liv.

Vi har specialpedagogiska kunskaper att bemöta, utreda, behandla och vägleda personer med funktionsnedsättning.

Vi håller oss uppdaterade inom funktionshinderområdet kopplat till Autism, ADHD/ADD, Intellektuell funktionsnedsättning, Cerebral Pares, flerfunktionshinder och rörelsehinder.

Vi är en specialistenhet som vänder oss till dig som är över 18 år med funktionsnedsättning som leder till stora svårigheter i vardagen.

Din funktionsnedsättning ska vara medfödd eller ska ha uppkommit före 16 år.

Du ska också haft insatser via din hälsocentral och/eller kommunen och att dessa inte har räckt till.

Vi träffar personer med autism, ADHD/ADD, Cerebral pares, intellektuell funktionsnedsättning, rörelsehinder, flerfunktionsnedsättning och personer med ovanliga diagnoser/syndrom.

Målet för våra insatser är att du ska kunna behålla och utveckla dina förmågor och styrkor samt öka dina möjligheter till ett självständigt och delaktigt liv.

Du kan bli remitterad av läkare, psykolog på din hälsocentral eller annan vårdaktör. Det gäller dig som har funktionsnedsättning där diagnos inte är fastställd.

Du som har diagnos kan själv söka genom att fylla i en egen vårdbegäran eller ta hjälp av företrädare.

Dina synpunkter är viktiga för att vi i hälso-, sjuk- och tandvården ska kunna förbättra vården och erbjuda en god kvalitet i ditt möte med oss.

Om du vill lämna synpunkter kan du beskriva vad som fungerat bra, sådant du är missnöjd med eller som du tycker behöver förbättras.

Det olika sätt som finns att lämna synpunkter på hittar du mer om på sidan Klagomål och synpunkter

Lämna in synpunkter via webbaserat formulär

Du kan hitta alla lediga tjänster under lediga jobb. Hittar du ingen tjänst är du välkommen att skicka in en spontanansökan.

Lediga jobb - spontanansökan