Om Kalix sjukhus

Kalix sjukhus

Kalix sjukhus är ett av fem sjukhus i Norrbotten.

Kalix sjukhus har 24 vårdplatser inom medicin/rehab.

Intensivvården har 5 disponibla vårdplatser, varav en är respiratorplats, övriga är hjärtintesiv/Medicinplatser.

Specialistmottagningen bedriver verksamhet inom:

 • internmedicin
 • kardiologi (hjärta)
 • gastroenterologi (mage)
 • nefrologi (njure)
 • urologi
 • diabetes
 • onkologi (cancer)

Utöver det finns ett palliativt rådgivningsteam för vård i livets slutskede.

Kalix sjukhus har även:

 • Hjärtsköterskemottagning
 • Diabetssköterskemottagning
 • Dialysmottagningen har verksamhet måndag-fredag.
 • Onkologimottagning har verksamhet mån-fredag. Här ger vi olika typer av cytostatikabehandlingar.

Kalix sjukhus har även paramedicin med öppenvårdsrehabilitering

Öppenvårdsrehabilitering är rehabilitering som bedrivs i grupp eller enskilt för patienter som har behov av ett så kallat multimodalt team oavsett diagnos, där man kombinerar psykologiska insatser och fysisk aktivitet/träning. Riktar sig till patienter med sammansatta, långvariga och ibland återkommande behov av rehabilitering.