Kalix sjukhus

Skolgatan 1, Kalix
Visa på karta, Kalix sjukhus

Service på sjukhuset

A - O

Sjukhusapoteket finns i huvudentrén.

Öppettider måndag-fredag 08.00-18.00. lördag 09.00-14.00
0771-45 04 50

Besökstiderna kan variera mellan de olika avdelningarna och patientens tillstånd medger inte alltid besök. Kontakta därför respektive avdelning innan besöket.

I källaren finns ett bibliotek dit personalen kan följa inneliggande patienter som önskar låna böcker.

Blodcentralen är öppen för blodgivning:
Måndag 13.00-17.00
Onsdag 07.30-11.00

Telefon 0923-761 36

Det råder blomförbud på hela sjukhuset.

Finns utanför huvudentrén.

Busstider finns angivna på anslagstavlan i sjukhusets entré.

Länstrafikens tidtabeller

Finns i huvudentrén.

Trådlöst internet finns gratis på sjukhuset.

Det är tillåtet att använda mobiltelefon inom sjukhuset förutom på IVAK, på grund av att medicinskteknisk utrustning kan störas.

Det finns 6 motorvärmarplatser på patientparkeringen som är avgiftsfria.

P - Ö

En stor kostnadsfri parkeringsplats för patienter och besökande finns i närheten av sjukhusets huvudentré. Vid besök över 2 timmar finns p-bevis att hämta i Informationen i huvudentrén.

Särskilt markerade handikapparkeringar finns alldeles intill sjukhusets entré. Observera att tillstånd för handikapparkering måste vara fäst på insidan av framrutan och vara väl synlig.

Vid varje säng i patientrummen finns radio.

Finns i huvudentrén och är bemannad:
måndag-torsdag 7.00-16.00
fredag 07.00 - 15.00

Sjukhuset är rökfritt.

Du kan komma i kontakt med sjukhuspräst eller diakon på olika sätt.
Kalix sjukhus, telefon 0923-698 00
Nederkalix församling telefon 0923-698 00
Om du är inlagd på sjukhuset kan du också begära hjälp av personalen.

Svenska kyrkan och frikyrkorna arbetar tillsammans med den andliga vården; själavård och samtal i tider av sjukdom, ensamhet och kriser.

Sjukhuskyrkan kan också förmedla kontakt med företrädare för andra kristna samfund eller andra religioner.

Sjukhuskyrkan Luleå stift  

Beställning av sjukresor - telefon 020-96 00 96
Förfrågningar om sjukreseersättning - telefon 0921-670 50

Sjukresor - regler och rättigheter

Dina synpunkter är viktiga för att vi i hälso-, sjuk- och tandvården ska kunna förbättra vården och erbjuda en god kvalitet i ditt möte med oss.

Om du vill lämna synpunkter kan du beskriva vad som fungerat bra, sådant du är missnöjd med eller som du tycker behöver förbättras.

Det olika sätt som finns att lämna synpunkter på hittar du mer om på sidan Klagomål och synpunkter

Lämna in synpunkter via webbaserat formulär

Som inneliggande patient har du möjlighet att begära inkoppling av egen telefon och avgiften debiteras då din hemtelefon.

Tolkhjälp för hörselskadade, döva och dövblinda är gratis och kan beställas i samband med besök på sjukhuset.
Telefon 0920-28 40 80

På avdelningarna finns tillgång till TV och ett mindre antal säng-TV.

Alla som arbetar inom hälso- och sjukvård har tystnadsplikt.

Sjukhuset ansvarar inte för dina värdesaker. Ta inte med större penningsummor, smycken eller andra värdemål vid ditt besök.