Operation på operationssal

När du tillsammans med en specialistläkare har bestämt att du ska genomgå en operation, så får du en kallelse till någon av våra operationsenheter i länet. Här har vi samlat information till dig som ska genomgå en planerad operation. Det är viktigt att du känner dig trygg och väl förberedd.

Personer som utför en operation

Tid där du snabbast får behandling

Du kommer att få tid på det sjukhus där du snabbast kan få behandling och blir då opererad av en läkare som är specialiserad på just den typ av operation som du ska genomgå.

Dagkirurgisk operation (utskrivning samma dag)

Vid en dagkirurgisk operation kommer du till sjukhuset på förmiddagen, opereras under dagen och får åka hem samma dag.

Inneliggande operation (längre vistelse än endast operationsdagen)

Du skrivs in på en vårdavdelning antingen dagen innan operationen eller efter operationen.

Ombokning av operation

Om du behöver boka om den tid du har fått för operation, kontakta snarast den mottagning som du har fått kallelsen från.

En planerad operation kan i undantagsfall behöva ombokas för att en akut operation måste gå före. Då är vår ambition är att du ska få information om ombokningen så snart som möjligt.

Akuta operationer 

De flesta av operationerna som sker på våra sjukhus är planerade. Vid akuta operationer får du i första hand muntlig information i samband med omhändertagandet. 

Den akuta operationsverksamheten i länet är koncentrerad till Gällivare och Sunderby sjukhus.