Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?

Illustrationer från Kulturplan för Norrbotten 2018-2021

Kulturstöd under pandemin

Kontaktperson

,
Telefon:
E-post:

Hela samhället påverkas av pandemin på olika sätt, inte minst är stora delar av kulturlivet hårt drabbat. Utmaningarna för den kulturella infrastrukturen är stora. Samtidigt som vi alla arbetar för att hantera situationen är det viktigt att blicka framåt och tillsammans fortsätta det långsiktiga arbetet med att värna och stärka kulturen.

Projekt - kulturmedel 

Ansökningsomgången för våren 2022 är öppen 15 mars - 25 april.
Ansökan görs genom "Min ansökan" på Tillväxtverkets webb.

Mer information om ansökan samt villkor för medel finns på länken nedan.

Projekt - kulturmedel

Övriga aktuella kulturstöd

Information om aktuella kulturstöd samt ansökningsblanketter för dessa finns på länkarna nedan. 

Manusbearbetningsstöd
Mobilitetsstöd
Snabba ryck
Turnéstöd

Expresstöd för kulturområdet

För att bidra till en bibehållen infrastruktur med en bredd av kulturuttryck och aktörer i Norrbotten har Region Norrbotten infört ett särskild Expresstöd under våren 2021 för att stötta insatser här och nu. Utlysningen var öppen 25 februari – 15 mars 2021.

Mer information om Expresstödet samt redovisningsblankett. 

 Expresstöd för kulturområdet

Pågående kulturprojekt med medel från Region Norrbotten

Trots många inställda projekt och arrangemang strävar Region Norrbotten mot att alla verksamheter ska kunna fortsätta bedrivas i så stor utsträckning som möjligt. Kulturenheten vill underlätta så att verksamhet ska kunna planeras om eller skjutas fram under 2021 på grund av pandemin.

Om projekt inte påbörjats inom tre månader från angiven starttid eller avslutats inom tre månader från angiven sluttid, ska beslutet om bidrag omprövas. Detta sker i dialog med kulturenheten och det åligger projektägaren att ta kontakt med handläggare samt bifoga uppdatering av budget och projektplan.

Ett projekt kan som regel bara förlängas en gång men om orsaken är pandemin så kan dispens bli aktuell. Tänk dock på att tidigare beviljade medel ska redovisas innan ny ansökan om medel kan ske. Om projekt som beviljats medel behöver avbrytas på grund av pandemin kommer kulturenheten som regel inte kräva återbetalning av redan upparbetade kostnader. Stödmottagare uppmanas dock att begränsa kostnaderna och agera med omdöme. Redovisning av projektmedel ska vara inne senast tre månader efter avslutat projekt.

Allmän information om verksamhetsbidrag

Ansökan om verksamhetsbidrag görs året innan önskat verksamhetsbidrag. Beslut om verksamhetsbidrag fattas av regionala utvecklingsnämnden i december. Meddelande om beslut publiceras på Region Norrbottens webbplats och skickas till den e-post som angivits i ansökan.

Ansökningsperioden för verksamhetsbidrag 2022 är stängd.

Läs mer om ansökan här.
       

Läs mer om beviljat verksamhetsbidrag här.

 

1 februari 2022
Kommentera sidan

Kommentera innehållet på sidan

Här kan du skicka in synpunkter eller kommentera innehållet på den aktuella webbsidan.
Det du skriver här skickas till Region Norrbottens webbredaktion.

Om du behöver kontakta vården ska du inte använda detta formulär. Ange inte några personuppgifter här.

Kontakta istället din hälsocentral eller vårdenhet via telefon eller genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

* = Obligatorisk uppgift

  • Bild för användarverifiering
 • 10
 • MAJ
 • 2022
 • 08:14
Rephelg inför körkonsert Exisens, dirigent Susanna Lindmark

Plantskolorna ger näring till regionens kulturliv

Att ge Norrbottens ungdomar möjlighet att växa i sitt musicerande är ett av Norrbottensmusikens viktigaste uppdrag. Under våren kan publiken ta del av resultaten när kören Arctic Light sätter upp föreställningen Existens i nära samarbete med Göteborgsoperans Ungdomskör i Piteå medan Norrbottens Ungdomssymfoniker möter unga musiker från Stockholm och Västra Götaland i en storslagen konsert.

Plantskolorna ger näring till regionens kulturliv

 • 09
 • MAJ
 • 2022
 • 14:48
Artistisk dans utförs av två vitklädda personer.

Statliga medel stärker Norrbottens regionala kulturverksamheter

Nu har Region Norrbotten fördelat statsbidraget inom kultursamverkansmodellen. I år fick Region Norrbotten en ökning av statsbidraget med 4,3 miljoner kronor och hade totalt 54,7 miljoner kronor att fördela till de sju kulturområden och 17 verksamheter som ingår i modellen i Norrbotten.

Statliga medel stärker Norrbottens regionala kulturverksamheter

 • 06
 • APR
 • 2022
 • 16:10
Barn med smartphone

Kriget i Ukraina gör avtryck på Polarbibblo

Det fruktansvärda kriget i Ukraina finns i många barns tankar. På Polarbibblo tar funderingarna och känslorna sig uttryck som texter och teckningar.

Kriget i Ukraina gör avtryck på Polarbibblo

 • 22
 • MAR
 • 2022
 • 12:55
Johanna bergenståls verk med titel Robins woods, akryl och olja på duk

Fablernas värld

Just nu pågår utställningen Fablernas värld på Regionhuset. I utställningen får publiken möta tre konstnärer som tar avstamp utifrån sitt stora intresse för att lyfta frågan om klimat, djur och natur och människans förhållningssätt till dessa.

Fablernas värld

 • 18
 • MAR
 • 2022
 • 06:47
En orkesterensemble med färgade ögonbindlar.

Musik som sätter igång fantasin i mörkret

Tänk er att sitta i en konsertsal i totalt mörker. På scenen, som också den vilar i mörker, sitter ett gäng musiker och spelar. Emellanåt hör man fotstegen från slagverkaren, som är den enda som måste röra sig längs sin rad av instrument. Låter det konstigt? Eller kanske lockande?

Musik som sätter igång fantasin i mörkret

 • 15
 • MAR
 • 2022
 • 13:28
Röd tegelbyggnad i vinterskymning.

Norrbotten stöttar Ukrainska kulturskapare med residens

I veckan har Region Norrbotten tagit beslutet att utöka årets residensbudget med ytterligare 100 000 kronor för att kunna erbjuda krisresidens för Ukrainska kulturskapare.

Norrbotten stöttar Ukrainska kulturskapare med residens

 • 17
 • FEB
 • 2022
 • 12:34
Graffittimålning

100 meter graffiti – en utställning om målningarna under Skeppsbrogatan i Luleå

I en kulvert under Skeppsbrogatan i Luleå finns en stor samling graffitimålningar som bevarats i över 30 år. Målningarna gjordes i samband med att kulverten skulle bli entré till Club Modesty, ett nytt ställe för ungdomar i den tidigare biografen Spegeln i varuhuset Shopping.

100 meter graffiti – en utställning om målningarna under Skeppsbrogatan i Luleå

 • 17
 • FEB
 • 2022
 • 11:49
Färgstark dans och skapande på Luleå kulturskola

En satsning som stärker kulturskolorna i Norrbotten

Stärkande dans, friplatser till musik och skapande, kvällshäng med öppna scener och ateljéer. Lyckade keramikkurser för blandade åldrar, värdefulla timmar på ett SIS-boende och något helt Unifikt. Det är bara några exempel på Kulturskolornas aktiviteter inom projektet Kulturstark i Norrbotten. – Kulturskolornas pedagoger kan verkligen ses som de ungas medvandrare i en komplicerad verklighet, säger Åsa Lundmark, regional kulturskolesamordnare.

En satsning som stärker kulturskolorna i Norrbotten

 • 16
 • DEC
 • 2021
 • 18:08
Polarbibblos språkdjur

Kungliga biblioteket ber Polarbibblo utforska fler språk

Polarbibblo får ett uppdrag av Kungliga biblioteket. Det står klart nu när KB bygger ut sitt arbete med de nationella minoritetsspråken. Barnens arena för det egna berättandet, Polarbibblo, ska på sikt få ännu fler språk.

Kungliga biblioteket ber Polarbibblo utforska fler språk

 • 14
 • DEC
 • 2021
 • 13:25
Polarbibblos demokratitema

Polarbibblo – för barns rätt att bli hörda!

Barn har inte rösträtt, men är ändå en del av demokratin och har rätt att göra sina röster hörda. Men hur då? Nu ger Polarbibblo alla barn tips om hur man kan påverka demokratin.

Polarbibblo – för barns rätt att bli hörda!

Se alla nyheter

Kulturplan Norrbotten puff

puff kultur facebook

Puff RUS

Kulturella och kreativa näringar

Morgonrock