Omedelbar justering § 80 - Regionala utvecklingsnämndens sammanträde 2023-05-23

§ 80 från regionala utvecklingsnämndens sammanträde den 23 maj 2023 är omedelbart justerad och finns som PDF-fil nedan.

Organ: Regionala utvecklingsnämnden

Sammanträdesdatum: 2023-05-23

Paragraf: 80

Anslaget publicerades: 2023-05-23

Förvaringsplats för protokollet: Kanslienheten, Regionhuset i Luleå

Omedelbar justering § 80 - Regoionala utvecklingsnämnden 2023-05-23