Kontaktcenter för oegentligheter vid insemination

Under åren 1975–1984 bedrev en läkare inseminationsverksamhet i Norrbotten för att hjälpa barnlösa par. Nu har det framkommit att verksamheten bedrevs på ett sätt som varit moraliskt och etiskt felaktigt. Därför öppnar Region Norrbotten ett kontaktcenter för berörda.

Region Norrbotten utreder just nu vad som egentligen hände under åren 1975–1984. Att samla in uppgifter görs på flera sätt, varav ett är samtal med personer som varit i kontakt med kliniken.

Därför välkomnas personer som tror att de kan vara berörda av inseminationsverksamheten under åren 1975–1984 att ta kontakt med Region Norrbotten. Oavsett om man personligen har besökt kliniken eller fått omständigheter kring besök återberättade för sig kan detaljer i berättelser hjälpa utredningen framåt.

Så gör du

Du kan antingen ringa oss eller mejla. Telefonnumret går till en telefonsvarare. Oavsett om du ringer eller mejlar så återkommer Region Norrbotten till dig. Hur lång tid det tar beror på hur många som hör av sig till kontaktcentrumet.

Vi behöver veta vad du heter, hur vi får kontakt med dig och i ett senare skede gärna också ditt personnummer. Personnumret är en förutsättning för att Region Norrbotten ska kunna titta i journaler från den tiden kliniken var aktiv. Om du vill kan du också kort berätta på vilket sätt du tror att du är berörd.

I den utredning som Region Norrbotten gör kommer alla patientuppgifter att vara anonymiserade. Du behöver därför inte vara orolig för att personliga detaljer ska bli offentliga.

Telefonlinjen och mejladressen kommer att vara öppna till och med 2024-02-28.

Telefon: 0920- 28 46 30
E-post: insemination.utredning@norrbotten.se