Sammanträdesprotokoll hälso- och sjukvårdsnämnden 2023-05-30

Protokoll från hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde den 30 maj 2023 är nu justerat och finns som PDF-fil.

Organ: Hälso- och sjukvårdsnämnden

Sammanträdesdatum: 2023-05-30

Paragrafer: 43-56

Anslaget publicerades: 2023-05-30

Anslaget tas ner: 2023-06-21

Förvaringsplats för protokollet: Kanslienheten, Regionhuset i Luleå

Protokoll Hälso- och sjukvårdsnämnden 2023-05-30 (pdf)