Sammanträdesprotokoll Regionfullmäktige 2023-02-22

Protokoll från regionfullmäktiges sammanträde den 22 februari 2023 är nu justerat och finns som PDF-fil.

Organ: Regionfullmäktige

Sammanträdesdatum: 2023-02-22

Paragrafer: 1-16

Anslaget publicerades: 2023-03-07

Anslaget tas ner: 2023-03-30

Förvaringsplats för protokollet: Kanslienheten, Regionhuset i Luleå

Protokoll regionfullmäktige 2023-02-22 (pdf)