Tillgänglighet för Min vård Norrbotten

Region Norrbotten står bakom tjänsten Min vård Norrbotten. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda vår digitala tjänst. Här beskriver vi hur tjänsten Min vård Norrbotten uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service (2018:1937), kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är tjänsten?

Vi är medvetna om att delar av tjänsten inte är helt tillgängliga och jobbar
kontinuerligt med att förbättra tillgängligheten enligt ramverket för WCAG och
prioriterar arbetet med hänsyn till allvarlighetsgrad. Vi beskriver närmare vilka brister
det handlar om på denna sida.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av tjänsten?

Om du behöver information från webbplatsen/tjänsten i något annat format än det som webbplatsen/tjänsten erbjuder kan du kontakta oss via e-post så hjälper vi dig.

E-post: webbredaktion@norrbotten.se

Svarstiden är normalt fem arbetsdagar

Rapportera brister i tjänstens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra tjänstens tillgänglighet och att åtgärda problem. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

E-post: webbredaktion@norrbotten.se

Svarstiden är normalt fem arbetsdagar.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning, DIGG, har ansvaret för tillsyn för lagen om
tillgänglighet till digital offentlig service. Du kan kontakta DIGG om du inte är nöjd med
hur vi uppfyller kraven på tillgänglighet.

Teknisk information om tjänstens tillgänglighet

E-tjänsterna uppfyller delvis nivå AA i standarden Web Content Accessibility
Guidelines version 2.1. Vilket innehåll som inte är tillgängligt beskrivs nedan.

Åtgärdsplan

Tillgänglighetsbrister åtgärdas löpande.

Brister i tillgängligheten


Denna digitala tjänst är delvis förenlig med standarden WCAG version 2.1 nivå AA.
Exempel på innehåll som inte är tillgängligt beskrivs nedan.

1. Navigering

I hela webbappen:

 • I nuläget sker fokusordningen inkonsekvent för användare med tangentbord eller skärmläsare.
 • Vissa sidtitlar är otydligt markerade

Söka vård

 • På söksidan måste man scrolla horisontellt för att se allt innehåll

Videosamtal

 • Fokusindikator för användare som styr med tangentbord fungerar inte i
  videosamtal

2. Rubrik och texter

I hela webbappen

 • Öka textstorleken fungerar inte för närvarande
 • Inkonsekvent kodning av rubriknivå förekommer
 • Otydliga länkbeskrivningar förekommer
 • Låg kontrast på vissa texter och element förekommer
 • Länkar saknar tydlig markering att det är en länk, de markeras ibland endast med färg

Sök vård- och bokningsflöde

 • Vid ökat teckenavstånd försvinner information från toppen av sidan

Egenmonitorering

 • Knappen “Visa mer” är inte kodad som en knapp

3. Färg, bild, grafik

I hela webbappen

 • Kantlinjer på inmatningsfält, knappar och övriga objekt har otillräckliga kontrastvärden
 • Vissa bilder och ikoner saknar textalternativ
 • Vissa ikoner och bilder bör döljas då de enbart ska fungera som dekoration.

Egenmonitorering/startsida

 • Grön text och ikon som indikerar att man avklarat dagens mätning har otillräckligt kontrastvärde

4. Formulär och inmatningsfält

 • En del formulär behöver bli bättre på att ge feedback till användaren när ett fel uppstår
 • En del formulär saknar etiketter vilket kan försvåra för personer som använder digitala hjälpmedel
 • Kantlinjer på vissa inmatningsfält har otillräckligt kontrastvärde
 • När man väljer vem man söker vård för behöver formulärfälten få tydligare beskrivning för de enskilda radioknapparna. I dagsläget är det otydligt för personer som använder digitala hjälpmedel

5. Specifika skärmläsarproblem

Startsidan samt undersidor

 • Uppläsning av information om vad pricken på fliken "Mina ärenden" fungerar inte.
 • Uppläsning av statusmeddelande om utloggning fungerar inte


Triage- och bokningsflöde

 • Uppläsning av vem som är avsändare av meddelanden fungerar inte

Videosamtal

 • Uppläsning av knappar och dess beskrivning fungerar inte

Väntrummet

 • Uppläsning av aviseringar när sidinnehåll ändras fungerar inte

Egenmonitoreringsflödet

 • Uppläsning av felmeddelande efter att ha matat in fel värde fungerar inte
 • Felaktig användning av element för anslutning av extern enhet (länk istället för knapp)
 • Uppläsning av anslutna enheter fungerar inte
 • Uppläsning av ny information som dyker upp under flödets gång fungerar inte
 • Skärmläsare läser upp irrelevant innehåll som gömmer sig bakom en modal

6. Övrigt

 • Inloggad sessiontid är för kort och det bör tydligare framgå hur användaren kan förlänga sessionstiden.
 • I sista steget i bokningsflödet, framkommer det inte vad redigeraknappen gör
 • Alternativknappar i delen “Nästa bokningsbara tid” saknar information i bokningsflödet

Hur vi testar tjänsten

Vi arbetar kontinuerligt med att förbättra tjänsten och dess tillgänglighet. Brister i
tillgängligheten åtgärdas löpande.

Vi utför regelbundet användningstester och lyssnar på våra användares feedback och
synpunkter.

Axess Lab har gjort en oberoende granskning av tjänsten under oktober 2023.

Tillgänglighetsredogörelsen uppdaterades senast 2023-11-20.