Petronella Bäck, AKA-sköterska

I serien Möt Region Norrbottens medarbetare får du veta mer om några av våra cirka 7 000 anställda. Petronella Bäck är AKA-sköterska och jobbar på Sandens HC i Boden, just nu som tillförordnad enhetschef. Som adjungerad klinisk adjunkt, AKA, är hon ett stöd för sjuksköterskestudenter som är ute på sin verksamhetsförlagda utbildning, men också en viktig länk mellan Luleå tekniska universitet och den kliniska verksamheten.

Porträtt av Petronella Bäck.
Foto: Moa Höjer

"Det är otroligt stimulerande"

Hej Petronella! Vad är det bästa med att vara AKA-sjuksköterska?
– Att följa utvecklingen hos studenterna. Från att ha varit noviser när de kommer, en del helt utan erfarenhet av vården, till att bli nästan självständiga in mot sitt kommande yrke utifrån den utbildningsnivå de befinner sig på. Det är otroligt stimulerande att se den utvecklingen.

Vad finns det för utmaningar?
– Det är väl om det skulle uppstå problem, till exempel om en student är svag och inte uppnår kursmålen, och som kanske inte heller har insikt om det. Då blir det utmanande.

Vad är din roll i ett sådant fall?
– Att tillsammans med studenten och kursansvarig på LTU upprätta en handlingsplan för att kunna stödja studenten att uppnå målen. Det krävs ju dock att personen själv är motiverad och har insikt.

Du är distriktsbarnmorska i grunden och jobbar även som AKA-sköterska. Hur är den kombinationen?
– Att vara AKA har ju ingenting med mitt ”barnmorskeri” att göra, så det blir som ett litet avbrott. Det är väldigt positivt att få den variationen, speciellt när det handlar om någonting som jag är genuint intresserad av.

Behövs det fler AKA-sköterskor?
– Ja! De har försökt rekrytera fler inom primärvården, men det har varit ganska svårt. Jag vet inte varför det är så få som söker, men det kan kanske bero på att många är oroliga för att det ska bli en alltför hög belastning. Men det funkar jättebra, jag är AKA ungefär 15 procent av min arbetstid.

Mer om Petronella Bäck
Ålder: 53
Bor: Boden
Familj: Man, fem barn, tre barnbarn, två katter
Intressen: Älskar att laga mat