Erika Evertsson, socionom

I serien Möt Region Norrbottens medarbetare får du veta mer om några av våra cirka 7 000 anställda. Erika Evertsson är socionom på Företagshälsan.

Erika Evertsson, socionom, Företagshälsan

"Det roligaste är att se arbetsplatser och individer utvecklas"

Vad gör du på jobbet?
– Som socionom på Företagshälsan arbetar jag främst med systematiskt arbetsmiljöarbete och OSA -frågor, det vill säga organisatorisk och social arbetsmiljö. Vi arbetar hälsofrämjande, förebyggande och åtgärdande/efterhjälpande på individ-, grupp- och organisationsnivå.

Vem är du?
– Jag är en östgöte som flyttade upp till Norrbotten 2015. Stortrivs med närheten till storslagen natur som vi har här uppe i norr samt den fantastiska, riktiga vintern.

Kan du ge exempel på vad ni jobbar med just nu?
– Stöd i arbetsmiljöarbete på olika sätt. Just nu är det mycket grupputveckling kring samarbete och samarbetskontrakt. Ett återkommande tema är även återhämtning i arbetet. Vi är också stöd i konflikthantering och medling på arbetsplatser. Jag är samordnare för Friskorienterat arbetssätt som är ett strukturerat arbetssätt för att stödja arbetsplatser till bättre arbetsmiljö och minskad sjukfrånvaro.

Du har jobbat som socionom i 15 år. Vad gjorde att du sökte dig hit?
– Jag sökte mig hit för att det är ett roligt och viktigt arbete att stödja till hälsosamma och friska arbetsplatser genom god arbetsmiljö.

Vad är det bästa med ditt jobb?
– Variationen och att få träffa så många medarbetare och arbetsgrupper. Att kunna vara en del i att stötta så att det systematiska arbetsmiljöarbetet fungerar ute i organisationen.

Vad är roligast?
– Att få se arbetsplatser och individer utvecklas genom att aktivt arbeta med arbetsmiljö.

Vilka egenskaper är bra att ha i ditt jobb?
– Att kunna samarbeta, kommunicera och vara strukturerad samt se helheten. Självklart också att tycka om att möta människor och ha en förmåga att analysera utifrån olika nivåer och perspektiv.

Mer om Erika 
Ålder: 46
Bor: Boden 
Familj: två tonårsbarn och en sambo, övrig familj i Östergötland 
Gör: Socionom
Intressen: umgås med familj och vänner, vara ute i naturen; allt från vardagspromenader till längre vandring i fjäll, tränar på gym, åker skidor utför, meditation och yoga, serier och förkovrar mig i en hel del facklitteratur.