Maya Bergström Wuolo, folkhälsostrateg

I serien Möt Region Norrbottens medarbetare får du veta mer om några av våra cirka 7 000 anställda. En av dem är Maya Bergström Wuolo, 37 år, som jobbar som folkhälsostrateg.

Porträtt av Maya Bergström Wuolo utomhus.
Foto: Moa Höjer

"Vi vill jämna ut skillnaden mellan olika grupper"

Hej Maya, vad gör en folkhälsostrateg?
– Dels jobbar vi övergripande med folkhälsa, men vi har också olika sakområden som vi är extra kunniga inom. Mina är tobak, sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR), HBTQ och så jobbar jag lite som samordnare inom asyl/flykting. Målet att vi ska jobba med insatser som ökar en jämlik folkhälsa. Vi vill jämna ut skillnaden mellan olika grupper.

Hur trivs du med ditt jobb?
– Jättebra. Det är otroligt varierande och det är viktigt för mig att ha ett meningsfullt jobb och det tycker jag att det är.

Vad är den största utmaningen med ditt jobb?
– Att hålla i så många trådar samtidigt. Jag har ganska många områden som jag jobbar med. Ibland kanske det blir lite spretigt.

Vad är roligast med ditt jobb?
– Det är när jag får vara ute och träffa vår verksamhet. Det kan ju vara i utbildningar till exempel. Att få inblick i den vardagen känns jätteviktigt att den röda tråden finns genom mitt arbete. Det största uppdraget för mig är ju att jag ska stötta hälso- och sjukvården i de här frågorna. Då måste jag säkerställa det genom att träffa dem, det är jätteroligt.

Hur ser en typisk arbetsdag ut för dig?
– Oj. Det är supersvårt att svara på. Det kan vara alltifrån att man betar av sin mailkorg till att man planerar för utbildningsinsatser och genomför utbildningsinsatser. Det kan vara möten med chefer och politiker, en del samverkan med andra avdelningar. Det är väldigt varierat.

Varför är ditt jobb viktigt?
– Att vi har möjlighet att göra skillnad för medborgaren i slutändan, att jämna ut skillnader i hälsa. Det hoppas jag att vi lyckas med, till viss del i alla fall.

Mer om Maya
Ålder: 37
Bor: Lulsundet i Luleå
Familj: Två barn, sambo och katt
Intressen: Jag tränar crossfit och odlar grönsaker.