Viktoria Liljestrand, sjuksköterska

I serien Möt Region Norrbottens medarbetare får du veta mer om några av våra cirka 7 000 anställda. En av dem är Viktoria Liljestrand, 47 år, som arbetar som sjuksköterska på Lärkans hälsocentral i Boden.

Viktoria Liljestrand, sjuksköterska Lärkan

"Det roligaste är när man får kontakt med patienten"

Hej Viktoria! Berätta om ditt jobb som sjuksköterska!
– Jag sitter i telefonrådgivning och tar emot och bedömer patienter. Vi jobbar mycket i team, vilket jag tycker är roligt. Jag har nära till kollegorna, inte bara fysiskt, utan även patientmässigt. Behöver jag fråga en kollega något så är det enkelt och smidigt inom arbetsgruppen, vi jobbar tätt ihop.

Vill du berätta lite om din bakgrund?
– Jag är sköterska sen 2006 och har jobbat på andra orter i Sverige. Är även utbildad psykiatrisköterska och akutsköterska. Jag har jobbat inom palliativ vård och akutsjukvård.

Vad finns det för utmaningar i ditt arbete?
– Att kunna möta det behovet som finns. Just för att många patienter är multisjuka behöver jag använda kompetensen på ett helt annat sätt. Vi behöver kunna möta upp behovet och samordna insatser. Det är inte bara en yrkeskategori som tar hand om patienten, alla måste involveras.

Vad är på gång härnäst?
– Vi kommer att starta Min vård Norrbotten, så att patienterna kan söka vård var de än bor i Norrbotten och påbörja besöket online. Jag tycker det är bra att det införs, det ligger i tiden.

Vad är det roligaste med jobbet?
– Det roligaste är när man får kontakt med patienten, när vi tillsammans når ett resultat som blir bra för alla inblandade. Att patientens behov blir till godo sedda.

Region Norrbotten behöver anställa fler sjuksköterskor. Vad är lösningen, tror du?
– Att ha en bra arbetsmiljö, det tror jag är lösningen. Att ha tid åt patienterna och inte gå hem med dåligt samvete, den här etiska stressen måste man verkligen se över. Det handlar jättemycket om att känna att man gjort ett bra jobb, då behöver man få de förutsättningarna. Det handlar om schema, tid till återhämtning och hur man har det på jobbet över lag.

Mer om Viktoria
Ålder: 47 år
Bor: Hus i en by utanför Boden
Familj: Gift, bonusbarn, två hundar, tre katter och en kanin
Yrke: Sjuksköterska
Intressen: Hund