Katharina Lundborg, biomedicinsk analytiker

I serien Möt Region Norrbottens medarbetare får du veta mer om några av våra cirka 7 000 anställda. En av dem är Katharina Lundborg, 64 år. Hon är biomedicinsk analytiker, BMA, på Sunderby sjukhus med lång erfarenhet av yrket.

Katharina Lundborg i arbetskläder.
Foto: Jonas Hansson

"Jag har aldrig ångrat mitt yrkesval"

Hej Katharina! Berätta om ditt yrke.
– Det är ett roligt och viktigt jobb och jag har aldrig ångrat mitt yrkesval. Dessutom händer det mycket på regionens labb. På Sunderbyn har vi till exempel precis fått en ny automationsbana. Där kommer tusentals rutinprover, men även en del mikrobiologiska prover, att sorteras för att därefter analyseras med nya toppmoderna instrument.

Vad har du gått för utbildning?
– Jag gick utbildning till laboratorieassistent på Bergnäset i Luleå och var färdigutbildad 1977. Något år senare lades utbildningen ned och i dag är närmaste utbildning till BMA i Umeå. Samtidigt som utbildningen har blivit allt mer avancerad har det blivit svårare att rekrytera.

Du ansvarar för ditt specialområde hematologi på Laboratoriemedicin vid Sunderby sjukhus. Vad innebär det?
– Det kräver en särskild kompetens som endast några få medarbetare har i regionen. Det handlar om att analysera de blodprover som kommer in och vara ett stöd för diagnos av olika sjukdomar i de blodbildande och lymfatiska systemen. De proverna går på en egen automationsbana till ett instrument där celler fotograferas för att sedan granskas digitalt.

Hur har ditt yrke förändrats?
– Fram tills för några år sedan använde vi mikroskop, men i dag görs det mesta digitalt. Tidigare skickades proverna dessutom med buss från hela länet. Nu går de till någon av de inläsningsstationer som finns på flera platser i länet.

Tror du att allmänheten vet vad en BMA gör?
– Nej, det är dåligt känt vad vi gör – trots att vi har en så viktig uppgift. Utan vår kompetens skulle det vara svårt att ställa rätt diagnos på olika sjukdomar.

Vad är det för skillnad att jobba på Laboratoriemedicin i Norrbotten mot för i övriga landet?
– Vi är en länsklinik med verksamhet på sjukhusen i Gällivare, Kalix, Kiruna, Piteå och Sunderbyn. Jag tror vi sticker ut jämfört med många andra labb. Det får vi också ofta höra av kollegor söderifrån. De som jobbar som BMA i Norrbotten får ta stort ansvar och jobba väldigt brett samtidigt som det finns möjlighet att specialisera sig inom ett område.

Hur trivs du på jobbet?
– Det är ett bra gäng som jobbar här och vi känner stor delaktighet och förtroende från våra kollegor i vården, som värderar vår kompetens. Det är också en bra mix åldersmässigt. Däremot är det än så länge flest kvinnor, men den tekniska utvecklingen bidrar till att också killarna börjar intressera sig för BMA-yrket.

Varför ska biomedicinska analytiker söderifrån söka sig till Norrbotten?
– Det är som sagt en bra arbetsplats och dessutom är Norrbotten är fantastiskt. Inte minst om man gillar snö och natur, men det finns också gott om kultur och nöjen här.

Mer om Katharina
Ålder: 64 år
Bor: Gunnarsbyn, Boden
Yrke: Biomedicinsk analytiker (BMA)