Rebecka Strand, danskonsulent

I serien Möt Region Norrbottens medarbetare får du veta mer om några av våra cirka 7 000 anställda. En av dem är danskonsulenten Rebecka Strand, 37 år, vid kulturenheten på avdelningen för regional utveckling.

Porträtt av Rebecka Strand.
Foto: Ulrika Englund

"Dans kan ha en enormt stor betydelse"

Hej Rebecka! Vad gör du på jobbet?
– Mitt arbete handlar till stor del om samverkan där jag jobbar i många olika konstellationer och samarbeten. Jag projektleder olika satsningar som riktar sig till dansverksamma, barn och unga eller allmänheten. Jag jobbar också praktiskt inför och under olika evenemang, som fortbildningar och workshops, och deltar i olika dialogforum för dans, både regionalt och nationellt.

Vad har du för bakgrund/utbildning?
– Jag har dansat sedan jag var liten och alltid haft dansen som mitt språk och uttrycksätt. Därför valde jag att gå dansgymnasium på min hemort Vilhelmina i Västerbotten och utbildade mig sedan till danslärare på danslärarutbildningen vid Luleå tekniska universitet. Under mina studier har jag även spenderat 1,5 år på dåvarande Danshögskolan i Stockholm (inriktning modern dans och dans för äldre åldrar) samt studerat danspedagogik under en termin i London.

Hur kommer det sig att du blev danskonsulent?
– Jag hade undervisat i dans sedan min examen 2010 och har alltid varit intresserad av utvecklingsarbete på dansområdet. När tjänsten dök upp hade jag precis fått mitt andra barn och funderat på vad jag ville göra härnäst. Arbetet som danskonsulent kändes som ett otroligt spännande jobb med många utvecklingsmöjligheter, men också som en möjlighet att fortsätta arbeta kreativt inom dansområdet.

Vilken egenskap är bra att ha i ditt jobb?
– En god samarbetsförmåga är viktig då arbetet ofta innefattar olika former av samverkan. De bästa idéerna uppstår i samtal med andra!

Vad är det roligaste med ditt yrke?
– Att få ynnesten att möta och arbeta med alla kreativa och drivna människor som på olika sätt verkar för dansen i Norrbotten.

På vilka sätt kan dans ha betydelse i människors liv?
– Den kan ha en enormt stor betydelse! Dans som konstform kan väcka många tankar och känslor där rörelse, och ofta även musik, är nära sammanlänkade med varandra. Att se dans väcker många olika sinnen, minnen och associeringar. Att själv få utöva dans ger möjlighet till eget uttryck, kreativitet och skapande. Dans ger en kroppskännedom som ofta leder till en ökad självkänsla. Dessutom bildas en stark gemenskap när vi dansar och rör oss med andra.


Mer om Rebecka
Ålder: 37 år
Bor: Kallaxbyn, Luleå
Familj: Man och två barn, 6 och 9 år
Yrke: Danskonsulent
Intressen: Fjällvandring, dans och träning. Sträckkollar gärna olika dokumentärer!