Ambulanssjukvården Pajala

Vill du vara först på plats och rädda liv? Nu söker vi nya medarbetare till ambulanssjukvården i Pajala.

Två ambulanssjuksköterskor vårdar en patient, på en bår på marken, bredvid en ambulans.

Ambulanssjukvården Pajala är del av mittenområdet inom den vägburna ambulanssjukvården i Region Norrbotten. Här arbetar för närvarande 11 personer, både undersköterskor i ambulans, sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor.

Det finns två bemannande ambulanser, en dagtid och en dygnet runt. Vårt upptagningsområde är mycket stort med långa avstånd och uppdragen tar i snitt 3,5 timmar.

Dessa speciella geografiska omständigheter gör att vi skapat ett välfungerande samarbete med ambulanshelikoptern, finsk ambulans och räddningsvärn för att förstärka förmågan att hjälp når den drabbade så fort som möjligt.

De långa avstånden innebär att patienten vårdas länge i ambulansen, vilket ger både ett utmanande och utvecklande arbete. Det krävs förmåga att tryggt bedöma, behandla och utvärdera ibland kritiska tillstånd.

Vi eftersträvar att alltid erbjuda den bästa tänkbara vården och arbetar därför kontinuerligt med övningar och fysisk träning är en del av vår arbetsdag. Vi är även integrerade i arbetet på hälsocentralens akutmottagning. 

Därför ska du jobba hos oss

Kontakta oss

Kontakta gärna enhetscheferna Malin eller Birgitta för mer information.

Malin Jatko, enhetschef
malin.jatko@norrbotten.se

Birgitta Emmoth Niemi, enhetschef
birgitta.emmoth-niemi@norrbotten.se

Välkommen till ambulanssjukvården i Pajala!