Utbildning till Biomedicinsk analytiker

Nu kan du som bor i Norrbotten studera till Biomedicinsk analytiker på distans via Umeå universitet. Du kan studera från Norrbotten eller Östersund. Utbildningen är 180 högskolepoäng som motsvarar tre års heltidsstudier.

Biomedicinsk analytiker är ett jobb för dig som:

 • Vill ha goda chanser att få jobb
 • Vill ha brett arbetsfält
 • Vill utvecklas med yrket
 • Är intresserade av människokroppen
 • Vill laborera eller ha patientkontakt
 • Är intresserad av medicin och teknik

En ljus arbetsmarknad

Arbetsmarknaden ser mycket ljus ut eftersom det är stor brist på utbildade biomedicinska analytiker.

Som legitimerad biomedicinsk analytiker arbetar du framför allt vid kliniska laboratorier. Du kan också arbeta inom läkemedels- och livsmedelsindustri, bioteknikföretag och biomedicinsk forskning.

Sök jobb som biomedicinsk analytiker (norrbotten.se)

Ansökan

Du ansöker via Umeå Universitets sida. Sista ansökningsdag är den den 15 april

Ansökan Biomedicinsk analytiker

Du kan ansöka till programmet och välja studieort Sunderbyn.

Du som antas kommer delvis att följa undervisningen nätburet samt utföra vissa moment i Umeå.

Praktik (verksamhetsförlagd utbildning) sker i Sunderbyn. Viss ersättning för boende
och resor till Umeå utgår.

Utbildningens innehåll

De första tre terminerna, som är gemensamma för båda inriktningarna, ger en biomedicinsk bas. Under de sista tre terminerna inriktar sig kurserna inom laboratoriemedicin respektive klinisk fysiologi, varav 12–18 veckor är praktik. Utbildningen avslutas med ett examensarbete på 15 hp.

Undervisningen ges i form av föreläsningar, laborationer, case, seminarier, studiebesök och verksamhetsförlagd utbildning (praktik). Undervisningen sker i huvudsak på universitetsområdet, vissa moment är webbaserade.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet samt Biologi 1, Kemi 1, Fysik 1a/1b1+1b2

Matematik 3b/3c eller Biologi A, Kemi A, Fysik A, Matematik C. (Områdesbehörighet A12/12 med undantag för Biologi 2/B, Kemi 2/B).

Saknas formell behörighet kan andra betydelsefulla kunskaper och erfarenheter, den så kallade reella kompetensen prövas.

Att jobba som biomedicinsk analytiker

Du kan välja mellan två inriktningar: laboratoriemedicin och klinisk fysiologi. Oavsett vilken du väljer, kommer du att vara en mycket viktig länk i vårdkedjan, i arbetet med att utföra analyser av prover eller göra undersökningar på patienter.

Du ansvarar för hela eller delar av kedjan från provtagning och/eller undersökning till svar på vitt skilda frågeställningar. Svaren ligger till grund för bedömningar av patienternas tillstånd när diagnoser ställs samt vid valet av behandling

Laboratoriemedicin

Väljer du laboratoriemedicin kommer du att analysera patientprover i ett laboratorium, exempelvis göra blodgrupperingar inför blodtransfusioner. Prover analyseras inom olika ämnesområden såsom:

 • Genetik
 • Klinisk kemi
 • Transfusionsmedicin
 • Bakteriologi
 • Virologi
 • Immunologi
 • Patologi
 • Hematologi
 • Farmakologi

Klinisk fysiologi

Väljer du klinisk fysiologi har du kontakt med patienter, exempelvis när du gör undersökningar med ultraljud. De metoder som utförs syftar till att mäta patienters fysiologiska funktioner i bland annat hjärta, hjärna samt perifera nerver och muskler. Undersökningar görs inom klinisk fysiologi, neurofysiologi och nuklearmedicin.

Programöversikt

Termin 1

 • Grundläggande laboratorievetenskap, 15 hp
 • Humanbiologi och laboratoriemetodik, 15 hp

Termin 2

 • Medicinsk biokemi med laboratoriemetodik, 8 hp
 • Cell- och molekylärbiologi med laboratoriemetodik, 9 hp
 • Fysiologisk metodik och laboratoriediagnostik i primärvården, 8 hp
 • Mikrobiologi, 5 hp

Termin 3

 • Kvalitetssäkring och klinisk dokumentation, 7 hp
 • Immunologi och hematologi, 7,5 hp
 • Sjukdomslära och genetik, 9 hp

Inriktning Laboratoriemedicin

Termin 3

Immunologisk och hematologisk metodik, 6,5 hp

Termin 4

 • Klinisk laboratoriemetodik, moment 1, 7,5 hp
 • Molekylärbiologisk metodik, 7,5 hp
 • Tillämpad laboratoriemetodik I, 15 hp

Termin 5

 • Klinisk laboratoriemetodik, moment 1, 7,5 hp
 • Molekylärbiologisk metodik, 7,5 hp
 • Tillämpad laboratoriemetodik I, 15 hp

Termin 6

 • Laboratoriemedicin II, 7,5 hp

Inriktning Klinisk fysiologi

Termin 3

 • Omvårdnad med farmakologi och läkemedelshantering, 6,5 hp

Termin 4

 • Klinisk fysiologi I, 15 hp
 • Fysiologisk diagnostik I, 15 hp

Termin 5

 • Nuklearmedicin och bildgivande teknik, 7,5 hp
 • Fysiologisk diagnostik II, 22,5 hp

 Termin 6

 • Klinisk fysiologi II, 7,5 hp

Gemensamt Termin 6

 • Vetenskaplig metodik och ledarskap i arbetslivet, 7,5 hp
 • Examensarbete inom Biomedicinsk laboratorievetenskap, 15 hp