Let's gå, trampa på

Barn och föräldrar rekommenderas att gå och cykla dit de ska där det går, året om, helt eller del av väg. I början tillsammans men så småningom kan barnet gå själv - när vuxna och barn tycker det fungerar, utifrån barnets förmåga och trafikmiljö. ​

Barn på cykel i närbild

För ett mer aktivt Norrbotten

Barn rör sig allt mindre i vardagen och det är inte bra. Förut cyklade barnen till skolan. Idag blir de ofta skjutsade eller åker elsparkcykel eller A-traktor.

Kampanjen "Lets gå – trampa på" syftar till att skapa ett mer aktivt Norrbotten. Att fler ska välja att cykla och gå dit de ska framför att ta bilen. ​Kampanjen är ett samarbete mellan Region Norrbotten, Luleå tekniska universitet och kommuner i Norrbotten.​

Ungefär en tredjedel av Norrbottens elever i årskurs fyra kommer upp till de rekommenderade 60 min av rörelse per dag. I årskurs sju är det 73 procent som inte når målet, i gymnasiet 79 procent. 

Aktiva transporter är en god idé genom hela livet - för både soffpotatisar och hurtbullar. Det är ett enkelt sätt att ”riva av” motionen, för de som inte gillar att träna och ett hälsosamt och lågintensivt komplement för de som tycker om att göra det.

Drygt 50 procent av de norrbottniska eleverna går eller cyklar till skolan under barmarkssäsong. Under vintern minskar siffran till 35 procent.

Tävling och bus

Besvara frågor om rörelse och hälsa och få en aktivitetskalender som underlättar för mer hälsosamma val under hösten.  ​​

Länk till tävlingsformulär publiceras i närmare anslutning till kampanjen.

Aktivitetskalendern skickas i bekräftelsemejlet till registrerad e-postadress efter att frågorna besvarats. En tävlande per e-postadress.

Alla som registrerar en e-postadress är med och tävlar om 2500 kr till en cykel. Pengarna betalas ut till målsman.​​

Sista tävlingsdatum är 9 september 2024. Vinnaren meddelas via registrerad e-postadress. ​

Räserkit(A4, pdf)

Film - Let's gå, trampa på(vimeo.com)

Att rörelse är bra för hälsan är att sparka in vidöppna dörrar men visste du att regelbunden fysisk aktivitet är lite som en skyddsdräkt för att behålla hälsan?

Att den förstärker vår förmågan att möta de psykiska och fysiska påfrestningar som livet består av?

För de som drabbats av ohälsa är det också ett verktyg för att återfå hälsa. Som en medicin utan biverkningar!

Visste du att regelbunden aktivitet har lika god effekt som antidepressiva läkemedel och kognitiv beteendeterapi (KBT) vid lindrig till måttlig depression? 

Folkhälsomyndighetens rekommendation (6-17 år) är att röra sig i minst 60 minuter/dag.

För yngre barn uppnås det naturligt genom att leka, springa och hoppa och för de lite äldre som en del i planerad motion och idrott i skolan eller på fritiden. ​​

Små barn (1-5 år) mår bra av att röra på sig, på olika sätt, flera gånger om dagen. Exempelvis genom spontan lek, utevistelse och utforskande av olika miljöer. ​All rörelse är viktigt och hellre lite än inget. 

Goda vanor från barnsben har stor inverkan på hur man tar hand om sin hälsa senare i livet. 

År 2022 kom en nationell rekommendation om att välja aktiva skoltransporter. Bakom rekommendationen står bland annat:

  • Folkhälsomyndigheten
  • Generation Pep
  • Naturvårdsverket
  • Regeringens kommitté för ökad fysisk aktivitet
  • Specialpedagogiska skolmyndigheten
  • Statens väg- och transportforskningsinstitut
  • Trafikanalys
  • Trafikverket

För dig som lärare i skolan och som kommunens kontaktperson hittar du information på vår vårdgivarwebb.

Let's gå , trampa på (vardgivarwebben.norrbotten.se)

Om du är nyfiken att veta mer om kampanjen Let's gå, trampa på så finns ytterligare information på vår vårdgivarwebb.

Let's gå, trampa på(vardgivarwebben.norrbotten.se)