Försenad behandling av infekterad tand

Händelsen gäller ett treårigt barn med tecken på infektion i en mjölktand. Tanden planerades att tas bort men behandlingen avbröts.

Efter åtta månader får barnet akuta symtom och tanden tas då bort akut. Barnet har utsatts för lidande som hade kunnat undvikas om tanden tagits bort tidigare.

Händelsen är anmäld enligt Lex Maria till IVO, Inspektionen för vård och omsorg, för att eventuella brister i organisationen ska upptäckas samt för att hitta förbättringsåtgärder så att liknande händelser ska kunna förebyggas eller förhindras i framtiden.

Kontaktperson

Namn: Annika Lindqvist
Titel: Cheftandläkare med Lex Maria-ansvar
Telefonnummer: 072-249 27 57