Försenad diagnos av elakartad knöl

En patient sökte på grund av tillväxande knöl på kroppen. Denna undersöktes med röntgen, men röntgensvaret blev inte uppmärksammat eftersom läkaren var frånvarande.

Detta ledde till försening av diagnosen och risk för försvårad handläggning av den elakartade förändringen. Händelsen har lett till förändrade bevakningsrutiner på kliniken.

Händelsen är anmäld enligt lex Maria till IVO, Inspektionen för vård och omsorg, för att eventuella brister i organisationen ska upptäckas samt för att hitta förbättringsåtgärder så att liknande händelser ska kunna förebyggas eller förhindras i framtiden. 

Kontaktperson

Carl Johan Westborg
Chefläkare med Lex Maria-ansvar
0920-28 44 81
carl-johan.westborg@norrbotten.se