Försenad diagnos efter blodpropp

En patient inkommer till sjukhus på grund av buksmärtor. Man gör en röntgenundersökning, som visar en blodpropp som förklarar smärtan. Denna noteras dock inte, och patientens diagnos försenas, med bestående men som följd.

Händelsen är anmäld enligt lex Maria till IVO, Inspektionen för vård och omsorg, för att eventuella brister i organisationen ska upptäckas samt för att hitta förbättringsåtgärder så att liknande händelser ska kunna förebyggas eller förhindras i framtiden.

Kontaktperson

Namn: Carl Johan Westborg
Titel: Chefläkare med Lex Maria-ansvar
Telefonnummer: 0920-28 44 81