Försening av röntgen efter fallskada

En tonåring införs till akuten efter fall från fordon. Den initiala bedömningen, som i efterhand visade sig felaktig, omvärderades inte adekvat vilket ledde till felaktiga prioriteringar.

Först nästa dag utförs röntgen av hjärnan, som visar på skall- och hjärnskador. Patienten förs till IVA och överförs därefter till högre vårdnivå. Den fördröjning av diagnosen som skett bedöms inte ha lett till bestående men.

Händelsen är anmäld enligt lex Maria till IVO, Inspektionen för vård och omsorg, för att eventuella brister i organisationen ska upptäckas samt för att hitta förbättringsåtgärder så att liknande händelser ska kunna förebyggas eller förhindras i framtiden. 

Kontaktperson

Namn: Carl Johan Westborg
Titel: Chefläkare med Lex Maria-ansvar
Telefonnummer: 0920-28 40 00