Patient föll och fick fraktur

En multisjuk nyopererad patient med stor fallrisk läggs in på vårdavdelning. Man vidtar fallförebyggande åtgärder, men trots detta faller patienten på avdelningen, och ådrar sig bland annat en fraktur på en nackkota.

Händelsen är anmäld enligt lex Maria till IVO, Inspektionen för vård och omsorg, för att eventuella brister i organisationen ska upptäckas samt för att hitta förbättringsåtgärder så att liknande händelser ska kunna förebyggas eller förhindras i framtiden.  

Kontaktperson

Namn: Carl Johan Westborg
Titel: Chefläkare med Lex Maria-ansvar
Telefonnummer: 0920-28 44 81