Barn avled på sjukhus efter hjärtstillestånd – händelsen Lex Maria-anmäld

Ett barn, som söker vård på grund av magsjuka, drabbas av hjärtstillestånd på sjukhus och avlider. Händelsen är anmäld enligt Lex Maria till IVO.

Ett barn söker vård efter flera dagars symtom på magsjuka. Barnet bedöms vara uttorkat och läggs in på vårdavdelning för vätskebehandling. Vätskebehandlingen ges till en början via dropp. Dagen efter slutar den venösa infarten att fungera och flera försök görs att sätta ny infart utan att lyckas. Barnet upplevs piggare och får i stället dricka vätskeersättning.

Under natten försämras barnet plötsligt och får hjärtstillestånd. Sjukhusets akutteam tillkallas och hjärt-lungräddning utförs tills stabil puls registreras. Barnets flyttas till intensivvårdsavdelning och morgonen efter vidare till högre vårdnivå på annat sjukhus. Barnet avlider två dagar senare.

Händelsen är anmäld enligt Lex Maria till IVO, Inspektionen för vård och omsorg, för att eventuella brister i organisationen ska upptäckas samt för att hitta förbättringsåtgärder så att liknande händelser ska kunna förebyggas eller förhindras i framtiden.