Förhöjt ögontryck skadade öga

En patient undersöktes hösten 2020 på ögonklinik med anledning av synnedsättning på ett öga, orsakad av svullnad på hornhinnan. Svullnaden behandlades med kortisondroppar och patienten fick under en period även trycksänkande droppar.

De trycksänkande dropparna sattes ut på grund av kontraindikationer. Snar uppföljning för kontroll av ögontryck planerades, men patienten blev aldrig kallad till besök.

Ett år senare skickas remiss från hälsocentral till ögonkliniken med frågor om patientens ögondroppar. Vid besök på ögonmottagningen konstateras att ögontrycket i ena ögat är förhöjt och att tryckstegringen orsakat skador på synnerven med total synnedsättning som följd.

Händelsen är anmäld enligt Lex Maria till IVO, Inspektionen för vård och omsorg, för att eventuella brister i organisationen ska upptäckas samt för att hitta förbättringsåtgärder så att liknande händelser ska kunna förebyggas eller förhindras i framtiden. 

Kontaktperson

Sara Ekman
Chefläkare med Lex Maria-ansvar
Regionhuset
Luleå
0920-28 48 32