Hjärtstopp efter bröstsmärta

En patient vårdas på sjukhus med skallskador efter en fallolycka. Under vårdtiden får patienten en episod med bröstsmärta.

EKG och hjärtskademarkörer kontrolleras och visar inte på akut hjärtsjukdom. Några dagar senare får patienten ett hjärtstopp som trots återupplivningsförsök inte går att häva.

Händelsen är anmäld enligt Lex Maria till IVO, Inspektionen för vård och omsorg, för att eventuella brister i organisationen ska upptäckas samt för att hitta förbättringsåtgärder så att liknande händelser ska kunna förebyggas eller förhindras i framtiden. 

Kontaktperson

Sara Ekman
Chefläkare med Lex Maria-ansvar
0920-28 48 32