Långt utvecklad lungcancer

2016 diagnostiserades en patient med återfall av en tidigare cancersjukdom. I samband med detta hittades en liten förändring på ena lungan. Senare upptäcktes långt utvecklad cancer.

Patienten fick behandling för sin kända cancer, men efter initiala kontroller avskrevs fortsatt uppföljning av lungförändringen.

April 2021 utfördes en lungröntgen, på patientens initiativ, som visade en långt utvecklad lungcancer.

Händelsen är anmäld enligt Lex Maria till IVO, Inspektionen för vård och omsorg, för att eventuella brister i organisationen ska upptäckas samt för att hitta förbättringsåtgärder så att liknande händelser ska kunna förebyggas eller förhindras i framtiden. 

Kontaktperson

Sara Ekman
Chefläkare med Lex Maria-ansvar
Regionhuset, Luleå
0920-28 48 32