Operation av hudtumör fördröjdes

En patient med en allvarlig hudtumör får vänta onödigt länge på operation. Nu gör Region Norrbotten en anmälan enligt lex Maria.

En patient diagnostiseras med en hudtumör av allvarlig karaktär. Patienten remitteras för operation, men allvarlighetsgraden uppmärksammas inte och operationen blir fördröjd. Fem månader efter remissen opereras patienten. Tumören blir borttagen i sin helhet men dröjsmålet ledde till en mer omfattande operation.

Händelsen är anmäld enligt Lex Maria till IVO, Inspektionen för vård och omsorg, för att eventuella brister i organisationen ska upptäckas samt för att hitta förbättringsåtgärder så att liknande händelser ska kunna förebyggas eller förhindras i framtiden. 

Kontaktperson

Sara Ekman
Chefläkare med Lex Maria-ansvar
Regionhuset, Luleå
0920-28 48 32