Patient avled

Under vintern 2022 blir en patient inlagd på Länsdelssjukhus på grund av infektion med covid-19, nedsatt allmäntillstånd samt infektion i bensår.

Under vårdtiden medverkar inte patienten till vård. Vägrar provtagningar, undersökningar och erbjuden omvårdnad.

Patienten försämras ytterligare och bedöms vara i behov av vård vid länssjukhus. Kriterierna för psykiatrisk tvångsvård bedöms uppfyllda och vårdintyg utfärdas.

Flera kontakter togs med länssjukhus, som inte kunde erbjuda patienten en vårdplats, vilket innebar att inte heller psykiatrin tog emot patienten. Under tiden fick patienten fortsatt vård på Länsdelssjukhuset där hen senare avled.

Händelsen är anmäld enligt Lex Maria till IVO, Inspektionen för vård och omsorg, för att eventuella brister i organisationen ska upptäckas samt för att hitta förbättringsåtgärder så att liknande händelser ska kunna förebyggas eller förhindras i framtiden. 

Kontaktperson

Sara Ekman
Chefläkare med Lex Maria-ansvar
Regionhuset, Luleå
0920–28 48 32