Patient föll ur säng

Region Norrbotten gör en anmälan enligt lex Maria angående en händelse där en patient fallit ur sin säng och fått en höftfraktur.

En patient inkommer till akutmottagning på länssjukhus på grund av försämrat allmäntillstånd. Hen diagnostiseras med urinvägsinfektion och stabil fraktur i bäckenet och planeras för inläggning på vårdavdelning. Det saknas ledig vårdplats och patienten stannar på akutmottagningen över natten. På morgonen ramlar patienten ur sängen och ådrar sig en höftfraktur.

Händelsen är anmäld enligt Lex Maria till IVO, Inspektionen för vård och omsorg, för att eventuella brister i organisationen ska upptäckas samt för att hitta förbättringsåtgärder så att liknande händelser ska kunna förebyggas eller förhindras i framtiden. 

Kontaktperson

Sara Ekman
Chefläkare med Lex Maria-ansvar
Regionhuset, Luleå
0920-28 48 32