Patient med stroke lämnade överbelastad akutmottagning

En patient som drabbats av en stroke sökte vård, men åkte hem på grund av hård belastning på akutmottagningen. Nu är händelsen Lex Maria-anmäld.

Patienten sökte sig till akutmottagning på grund av domning i ansiktet och ena benet. Akutmottagningen var hårt belastad och patienten fick vänta vilket ledde till oro. Patienten valde att lämna akutmottagningen. Dagen efter återkom patienten och diagnostiserades med en stroke.

Händelsen är anmäld enligt Lex Maria till IVO, Inspektionen för vård och omsorg, för att eventuella brister i organisationen ska upptäckas samt för att hitta förbättringsåtgärder så att liknande händelser ska kunna förebyggas eller förhindras i framtiden. 

Kontaktperson:
Sara Ekman, chefsläkare med Lex Maria-ansvar
0920-28 48 32