Patient skadas i fall

En patient, som behandlas med cellgifter, skrevs in på akuten på grund av hög feber. Under tiden patienten väntar på bedömning reser sig hen från sängen och blir då yr. Patienten faller och skadar sig i huvudet och ryggen.

Röntgenundersökning av ryggen påvisade på skada i ryggkotan, som har krävt långdragen icke operativ behandling.

Händelsen är anmäld enligt Lex Maria till IVO, Inspektionen för vård och omsorg, för att eventuella brister i organisationen ska upptäckas samt för att hitta förbättringsåtgärder så att liknande händelser ska kunna förebyggas eller förhindras i framtiden. 

Kontaktperson

Shiler Hussami
Chefläkare med Lex Maria-ansvar
Regionhuset, Luleå
0920-28 48 32