Väntetid kan ha bidragit till synnedsättning

En patient sökte optiker i maj 2021 för synnedsättning på ena ögat. Remiss skickades till ögonkliniken för bedömning av grå starr. Då fanns ingen misstanke om sjukdom i gula fläcken och patienten sattes på väntelista med låg prioritet.

Ett år senare sökte patienten åter till optiker med ytterligare försämring av synen. Ny remiss skickades till ögonkliniken och vid undersökning fann man förändringar i gula fläcken som inte gick att behandla. Patienten är nu blind på ena ögat. Det är möjligt att man vid tidigare undersökning kunnat upptäcka och behandla förändringarna i gula fläcken.

Händelsen är anmäld enligt Lex Maria till IVO, Inspektionen för vård och omsorg, för att eventuella brister i organisationen ska upptäckas samt för att hitta förbättringsåtgärder så att liknande händelser ska kunna förebyggas eller förhindras i framtiden. 

Kontaktperson

Sara Ekman
Chefläkare med Lex Maria-ansvar
Regionhuset
Luleå
0920-28 48 32