Patient avled efter fall från balkong

En äldre patient vårdas initialt på ett sjukhus i länet och förs sedan till en vårdavdelning på en hälsocentral. Under vårdtiden tar patienten sig ut på en balkong och faller därifrån ner på en cementplatta. Fallet är så allvarligt att patienten avlider av sina skador.

Händelsen har utretts. För att förhindra en upprepning har beslut fattats att genomföra utbildningar, ändra rutiner och se över den inre miljön på avdelningen.

Händelsen är anmäld enligt lex Maria till IVO, Inspektionen för vård och omsorg, för att eventuella brister i organisationen ska upptäckas samt för att hitta förbättringsåtgärder så att liknande händelser ska kunna förebyggas eller förhindras i framtiden. 

Kontaktperson

Carl Johan Westborg
Chefläkare med Lex Maria-ansvar
Regionhuset, Luleå
0920-28 44 81
carl-johan.westborg@norrbotten.se