Fallskada på vårdavdelning

En patient faller och skadar sig innan den extrapersonal som ska vaka över patienten hinner till avdelningen. Nu gör Region Norrbotten en anmälan enligt lex Maria.

En patient blir under hösten inlagd på vårdavdelning på grund av nedsatt allmäntillstånd. Direkt vid ankomst till avdelningen utförs fallriskbedömning och åtgärder vidtas. Personalen uppmärksammar att extravak är nödvändigt och informerar enhetschef som ringer in extra personal. Under tiden det sker stiger patienten ur sängen, faller och ådrar sig en höftfraktur.

Händelsen är anmäld enligt Lex Maria till IVO, Inspektionen för vård och omsorg, för att eventuella brister i organisationen ska upptäckas samt för att hitta förbättringsåtgärder så att liknande händelser ska kunna förebyggas eller förhindras i framtiden. 

Kontaktperson

Sara Ekman
Chefläkare med Lex Maria-ansvar
Regionhuset, Luleå
0920-28 48 32