Fördröjd utredning och diagnos

En patient med förstorad lymfkörtel söker vård under hösten 2022. Under följande vinter och vår träffar patienten flera olika läkare och genomgår röntgenundersökningar samt provtagningar.

Helhetssyn saknas varför utredning och diagnos blir fördröjda. Tio månader efter det första besöket konstateras att patienten har en hudcancer med spridning till lymfkörtlar.

Händelsen är anmäld enligt Lex Maria till IVO, Inspektionen för vård och omsorg, för att eventuella brister i organisationen ska upptäckas samt för att hitta förbättringsåtgärder så att liknande händelser ska kunna förebyggas eller förhindras i framtiden.

 

Kontakt

Sara Ekman
Chefläkare med Lex Maria-ansvar
Regionhuset
Luleå
Tel: 0920-28 48 32