Fraktur i halsryggen missades

En patient gör illa nacken och söker vård. Skadan bedöms vara nackspärr men senare upptäcks det att patienten har en fraktur och behöver operation.

En patient söker hälsocentral på grund av smärta i nacken efter fall. Läkaren som träffar patienten bedömer det som nackspärr och patienten skickas till fysioterapeut. Smärtan kvarstår, till slut beställs en slätröntgen även om skiktröntgen är förstahandsval i dessa fall. Ingen fraktur kunde ses på röntgen. Efter knappt två månader söker hen återigen för fortsatt smärta, då görs en skiktröntgen och en fraktur i halsryggen konstateras. Vid eftergranskning kunde man se frakturen även på slätröntgen. Patienten opererar nacken nästan tre månader efter fallet.

Händelsen är anmäld enligt lex Maria till IVO, Inspektionen för vård och omsorg, för att eventuella brister i organisationen ska upptäckas samt för att hitta förbättringsåtgärder så att liknande händelser ska kunna förebyggas eller förhindras i framtiden. 

Kontaktperson

Susanne Olander
Chefläkare med Lex Maria-ansvar
Regionhuset, Luleå
0920-28 44 81
Susanne.olander@norrbotten.se