Patient avled efter ej tillräcklig propplösande behandling

Patient inkommer till sjukhus hösten 2023 med massiv lungemboli. Andning och cirkulation är påverkade. Blodproppen behandlas, men inte med tillräcklig propplösande behandling. Senare under natten drabbas patienten av hjärtstopp och avlider.

Händelsen är anmäld enligt Lex Maria till IVO, Inspektionen för vård och omsorg, för att eventuella brister i organisationen ska upptäckas samt för att hitta förbättringsåtgärder så att liknande händelser ska kunna förebyggas eller förhindras i framtiden. 

Kontaktperson

Sara Ekman
Chefläkare med Lex Maria-ansvar
Luleå
0920-28 48 32