Patient får stomipåse

En patient med cancer i tarmen väntar på operation, men försämras så att hen till slut måste få stomipåse.

En patient får diagnosen tjocktarmscancer och väntar på operation. Blir sämre innan operation, söker akutsjukvården som behandlar patienten. Därefter skickas patienten hem utan att kirurgen informeras. Patienten blir än sämre, återkommer och får opereras akut. Då är tarmen så pass påverkad att det inte går att koppla ihop tarmarna utan patienten får en stomipåse.

Händelsen är anmäld enligt lex Maria till IVO, Inspektionen för vård och omsorg, för att eventuella brister i organisationen ska upptäckas samt för att hitta förbättringsåtgärder så att liknande händelser ska kunna förebyggas eller förhindras i framtiden. 

Kontaktperson

Susanne Olander
Chefläkare med Lex Maria-ansvar
Regionhuset, Luleå
0920-28 41 37
Susanne.olander@norrbotten.se